Toyota MH massperimitterar i Sverige

Från och med 1 april permitteras tjänstemän på deltid inom trucktillverkaren Toyota Material Handling Europes samtliga svenska dotterbolag. Det rör sig om sammanlagt cirka 1 400 personer, varav det stora flertalet arbetar i Mjölby.

Permitteringarna följer på den kraftiga inbromsning TMHE ser i sina affärer över hela Europa i kölvattnet av Coronakrisen. Åtgärderna berör samtliga tjänstemän på alla nivåer i den svenska verksamheten. Endast personer med direkt affärskritiska arbetsuppgifter undantas. Liknande åtgärder vidtas i samtliga europeiska länder där TMHE har verksamhet.

– Liksom andra större bolag behöver vi anpassa våra kostnader efter affärsläget. Det är beklagligt men oundvikligt med permitteringar i det här läget. I botten känner vi ändå stor förtröstan över att vi verkar i en bransch under omvandling och med stor efterfrågan. Vår affär och våra finanser är starka, kommenterar Peter Damberg, HR-direktör för Toyota Material Handling Europe med huvudkontor i Mjölby.

Peter Damberg, Foto TMHE

Produktionen fortsätter

TMHEs fabriker i Frankrike och Italien är stängda, medan produktionen vid företagets största europeiska tillverkningsenhet i Mjölby fortgår.

– Vi har så här långt lyckats säkerställa inflödet av nödvändiga komponenter och har en stark orderstock. Men självklart blir det en utmaning också för oss att hålla igång produktionen framöver, säger Peter Damberg.

Självklart blir det en utmaning också för oss att hålla igång produktionen framöver

Flertalet av de tjänstemän som omfattas av permitteringarna arbetar inom TMHEs verksamhet i Mjölby. Det svenska försäljningsbolaget med huvudkontor i Solna och verksamhet på flera orter i Sverige berörs också, liksom dotterbolaget Logistics Solutions i Göteborg.