Transportbidraget höjs med 77 miljoner för 2022

Regeringen höjer transportbidraget med 77 miljoner kronor i Tillväxtverkets regleringsbrev för 2022, detta för att kompensera de högre transportkostnaderna i norra Sverige. Transportbidraget uppgår nu till totalt 508 miljoner kronor i linje med höständringsbudgeten för 2022.

Transportbidraget syftar till att kompensera företag i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland för de kostnader som uppstår av de långa transportavstånden för varor. Det ska också stimulera höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv. Nu höjs årets bidrag med 77 miljoner kronor till totalt 508 miljoner kronor.

– Transportbidraget är betydelsefullt för att kompensera för högre transportkostnaderna för bland annat tillverkningsindustrin och stärker därmed företagens konkurrenskraft i de fyra nordligaste länen, kommenterar energi- och näringsminister Ebba Busch.

Transportbidraget varierar mellan 5-45 procent av godkänd transportkostnad, men högst 15 miljoner kronor per produktionsställe, baserat på i vilken kommun företaget har sin produktionsverksamhet. Ansökan för andra halvåret 2022 måste vara inlämnad till Tillväxtverket senast den 31 mars 2023.

– Vi vill ha ett konkurrenskraftigt näringsliv för en hållbar regional utveckling. Förutsättningarna att bo, verka och leva i hela landet ska förbättras. Transportbidraget bidrar till den regionala utvecklingen och ett konkurrenskraftigt näringsliv, kommenterar landsbygdsminister Peter Kullgren.

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen att bidraget ska uppgå till 451 miljoner kronor.