Regeringen svarar på kritiken mot Temu och Shein

Svensk Handel och flera av dess europeiska systerorganisationer har ställt krav på EU och lokala regeringar att markera mot de kinesiska e-handelsplattformarna Temu och Sheins häftiga framfart på marknaden, med hänvisning till säkerhet och konkurrens. Nu svarar regeringen och flera myndigheter på kritiken i Tidningen Näringslivet.

B-körkort för tyngre lastbilar på prov

Regeringen har beslutat om lättnader i kraven när det gäller transporter med lastbilar som drivs av alternativa bränslen. Det innebär att det från den 1 juli är möjligt att söka tillstånd för att köra tyngre lastbilar på B-körkort. Detta för att skynda på omställningen till elfordon och minska bristen på förare.

Regeringen tar ett första steg för att införa EU:s nya utsläppshandelssystem

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för ett ambitiöst genomförande av EU:s nya utsläppshandelssystem (ETS 2) i svensk lag. ETS 2 har som mål att minska utsläppen i främst vägtransporter, byggnader och mindre industrier med 42 procent till 2030 jämfört med 2005. Systemet kritiseras dock för att priset på CO2 sätts för lågt vilket minskar effekten.

Beslut om flexiblare utbildning till sjöbefäl

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som ska ge fler möjlighet att få behörigheten fartygsbefäl klass VII. Ändringen innebär att den 36 månader långa däcktjänstgöringen får ersättas av en kortare handledd fartygsförlagd utbildning. Beslutet välkomnas av Föreningen Svensk Sjöfart som ser en bättre kompetensförsörjning framför sig.

Ny ledning till Delegationen för cirkulär ekonomi

Regeringen meddelar att man genomför ett omtag kring frågorna som rör omställningen till en cirkulär ekonomi och ger Delegationen för cirkulär ekonomi ett tydligare näringslivsfokus. Som ett första steg utser man Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervinning, till ny ordförande och Caroline Andermatt, vd för Myrorna, till vice ordförande.