Transporten “en ringa del” av livsmedelspriset

Under måndagens partiledarutfrågning i Sveriges Radio pekade SDs partiledare Jimmie Åkesson ut transporterna som en orsak till stigande livsmedelspriser, och menade att sänkt drivmedelsskatt skulle göra maten billigare. Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal tvivlar dock på att åtgärderna skulle ha någon nämnvärd effekt. “Visst driver de svenska drivmedelskostnaderna priserna på livsmedel men det är inte det som skaver mest, det förklarar en ganska ringa del av prisökningen, säger han till DL.

Sverigedemokraterna vill sänka skatten på drivmedel och slopa reduktionsplikten (som innebär att andelen inblandat biobränsle i drivmedlet ökar varje år). Ett skäl till detta är stigande matpriser, som Jimmie Åkesson, SD, i måndagens partiledarutfrågning, härledde till dyra transportkostnader.

Jimmie Åkesson i Almedalen. Foto SD.

– Väldigt mycket handlar om sånt som driver prishöjningarna just nu, inte minst de dyrare transporterna. Vi vill ju göra transporterna billigare genom att dels sänka skatten på drivmedel men framförallt ta bort den här reduktionsplikten på primärt diesel då som gör att det blir väldigt mycket dyrare att tanka, sa Jimmie Åkesson till SR.

Många faktorer samverkar

Carl Eckerdal, chefekonom på branschorganisationen Livsmedelsföretagen tror dock att dessa åtgärder skulle ha en “ringa effekt” på livsmedelspriserna.

– Höga råvarupriser står för 40-45 procent av de svenska livsmedelsföretagens omsättning, och är således den absolut största och viktigaste kostnadsposten. Arbetskraftskostnader, i Sverige och utomlands, står för i genomsnitt ca 14 procent. De övriga dryga 35 procenten av livsmedelspriset står förpackningar, transporter och energi för, säger Carl Eckerdal.

Hur stor del just transporten av färdiga livsmedel i Sverige (som då skulle påverkas av drivmedelspriserna) står för kan han inte säga på rak arm, men det är en liten del, menar han.

– Visst driver de svenska drivmedelskostnaderna priserna på livsmedel men det är inte det som skaver mest, det förklarar en ganska ringa del av prisökningen, konstaterar han.

Men traktorbränslet då?

Carl Eckerdal. Foto Livmedelsföretagen.

Höga drivmedelspriser (och sänkta sådana som SD vill se)  skulle dock kunna kopplas till råvarupriset, och därmed starkare till livsmedelspriset, om man tittar på det drivmedel som behövs i jordbruket för att t ex driva traktorer.

Skulle inte sänkt drivmedelspris, som SD föreslår, sänka priset på svenska råvaror och livsmedel med svenskodlade ingredienser?

– Cirka 60 procent av råvarorna som förädlas i Sverige är inhemskt producerade. Självklart skulle priset påverkas om drivmedelspriserna faller, men råvarupriserna sätts på en global marknad och påverkas också av klimateffekter och kostnader för konstgödsel mm. Det är många olika faktorer som tillsammans gjort att priserna rusat under det senaste året, säger Carl Eckerdal.

– Och ser man till de procent av prisökningen som transporterna står för, så kan man konstatera att de globala priserna på containerfrakt fullkomligt exploderat, även om de nu visserligen trendar nedåt från en väldigt hög nivå så där är det troligt att transportkostnader som är oberoende av svensk lagstiftning påverkar priset mer än svenska drivmedelspriser.

Han påpekar på att det är alla saker samtidigt som driver på priserna uppåt och att situationen är “exempellös”.

– Branschen är van vid att hantera stora kostnadsförändringar på råvara, men vi har aldrig i modern tid sett två- till tresiffriga kostnadsökningar på allt annat som också krävs för att producera mat och dryck.

Av Klara Eriksson