Tufft avtalsläge inför årets löneförhandlingar inom handeln

Fackförbundet Handels kräver de högsta löneökningarna på flera decennier inför årets löneförhandling. Svensk Handel vill följa industrimärket. “Branschen står i en perfekt storm där kostnaderna ökar samtidigt som marginalerna minskar” säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Ofrivilliga deltider och inflation pressar ekonomin för många handelsanställda. Sju av tio som jobbar i butik tvingas arbeta deltid, enligt Handelsanställdas förbund. I förhandlingarna om nya kollektivavtal kämpar Handels därför för de högsta löneökningarna på flera decennier och rätt till fler timmar på kontraktet.

Handels vill bland annat:

  • Höja lönerna med 1265 kronor per månad för en heltidsanställd och lägstalönerna med 1370 kronor.
  • Stärka rätten till trygga anställningar på heltid och stoppa hyvling av arbetstid samt skapa bättre möjligheter till ledighet och att påverka sin arbetstid.

“Samtidigt har det faktiskt aldrig gått så bra för företagen som de senaste åren. Både 2020 och 2021 slogs nya vinstrekord och VD-lönerna i branschen höjdes med i snitt 21 procent. Nu är det dags förbättra villkoren för de anställda!” skriver fackförbundet.

Tufft för retailsektorn

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel menar dock inte att det är rätt tid för höga löneökningar, de gods tiderna är förbi och branschen redan går på knäna.

– Lågkonjunkturen har redan slagit mot handeln. Branschen står i en perfekt storm där kostnaderna ökar samtidigt som marginalerna minskar. Detta måste beaktas när förhandlingarna nu inleds. Löneökningarna får inte vara för höga och industrins märke måste värnas, kommenterar Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

I stället vill Svensk Handel se rimliga löneökningar, oförändrade ingångslöner och ökade möjligheter att premiera de som utvecklas i arbetet.

– Vi vill inte höja trösklarna till arbetsmarknaden ytterligare. I stället vill vi öka anställdas möjligheter att göra lönekarriär och samtidigt förbättra företagens möjligheter att särskilt premiera dem som utvecklas i arbetet, kommenterar Ola Axelsson, förhandlingschef på Svensk Handel.

Svensk Handels avtalskrav i korthet:

  • Löneökningar som följer det märke som industrins parter sätter.
  • Oförändrade ingångslöner för att inte höja tröskeln för nyanställningar och för att möjliggöra lönekarriär.
  • Möjlighet för arbetsgivaren att fördela en större del av löneutrymmet till anställda som utvecklas i arbetet.
  • Anställningsformer och schemaläggningsregler som möjliggör bemanning utifrån verksamheternas förutsättningar.