Volvo stänger fabriker i Frankrike

Volvo stänger sina fabriker i Frankrike som tillverkar Renaults tunga lastbilar.

Följderna av Covid19-utbrottet påverkar Volvokoncernen, och det “finns en betydande risk att dessa kan leda till en väsentlig finansiell påverkan på koncernen, med början från mitten av mars”. skriver man i ett pressmeddelande.

Efter att den franska regeringen kom med ytterligare hårda åtgärder mot Coronasmittan igår, tvingas lastbilskoncernen AB Volvo stänga ner sin produktion vid sina fyra Renault-fabriker i Frankrike.

Bolaget har dock ännu inte sett någon påverkan på produktionen i Sverige eller Belgien till följd av coronaviruset, enligt Di. Inte heller ska den nordamerikanska produktionen vara påverkad.

Däremot ser Volvo en stor osäkerhet vad gäller effekterna av viruset.

“Den finansiella påverkan är relaterad till den allmänna situationen, och beslut av olika lokala myndigheter som leder till bland annat underbemanning i fabriker, och störningar i leverantörskedjan. Det finns också en potentiell påverkan på efterfrågan framgent.” skriver Volvo.
Givet den osäkra situationen är det inte i nuläget möjligt att uppskatta hela den potentiella påverkan för Volvokoncernen.

Volvo och dess leverantörer har ett nära samarbete för att minimera konsekvenserna för kunderna, och för att minska påverkan på Volvo.