Vysys Group moderniserar LKABs malmbanelok

Det globala teknik- och energiföretaget Vysus Group (tidigare LR Energy), har fått uppdraget att modernisera LKABs 18 lok för transporter på Malmbanan.

IORE-loken har utformats för att transportera extremt tunga laster och är världens starkaste lok. Moderniseringen av loken, som transporterar tågset med järnmalm från LKAB: s gruvverksamhet i Malmfälten i norra Sverige till sjöfartshamnarna i Luleå och Narvik flera gånger om dagen, kommer att omfatta uppgraderingar av ombord- och signalsystemen.

Det ettåriga kontraktet, värt ett sexsiffrigt belopp, tilldelades Vysus Group i november 2020 och kan förlängas fram till 2026. Projektet förväntas ta upp till sex år att slutföra.

– Moderniseringen av LKABs lokflotta är en viktig del av företagets omvandling och åtagande att skapa hållbar tillväxt före 2045. Vi är glada över att Vysus Group har valts som LKABs partner för att säkra deras kritiska transportverksamhet, och göra dem säkrare, effektivare och miljövänligare, kommenterar Mikael Krydzinski, seniorkonsult, på Vysus Group.