Widriksson får stort leveransuppdrag i Stockholm

Widriksson Logistik har fått uppdraget att hantera leveranser för Textilia, som är Sveriges största leverantör av textilservice inom vård och omsorg. Uppdraget omfattar nära 30 000 stopp per år i Stockholmsområdet.

Fordonen kommer att drivas till 100 procent av förnybara drivmedel. Samtidigt väljer Textilia Widrikssons leveransplattform för samtliga sina transporter i Sverige.

– Vi är mycket glada att Textilia valde Widriksson för sina leveranser. Textilia ställer höga krav på att hela tiden optimera godsflödet och har höga miljökrav, precis som Widriksson. Detta är ett uppdrag som passar oss mycket bra och samtidigt driver oss att hela tiden utvecklas, bland annat att mot målet att bli helt klimatneutrala, kommenterar Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

Varje dag tvättar och levererar Textilia över 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet. Bland kunderna finns regioner, kommuner och privata vård- och omsorgsgivare.

Genom Widrikssons leveransplattform kan Textilia erbjuda sina kunder full spårbarhet av leveranserna i realtid. leveransplattformen tecknas för Textilias samtliga distributionsverksamheter, för möjligheten att kunna följa leveranserna till vårdinrättningar i hela Sverige.

– Det är helt avgörande för oss att våra transporter fungerar optimalt och att vi kan följa leveranserna i realtid blir ett extra mervärde. Därför valde vi Widriksson som logistikpartner. Tillsammans med dem kommer vi att kunna modernisera och utveckla vår logistik ytterligare för att bli ännu mer konkurrenskraftiga på marknaden, kommenterar Conny Burman, logistikchef Textilia.

Widriksson börjar köra för Textilia den 31 augusti.