Widriksson finslipar leveransplattformen

2019 bytte åkeriet Widrikssons namn till Widriksson Logistik och markerade på så sätt förflyttningen från traditionellt åkeri till modern last mile-aktör. Samtidigt introducerades den egenutvecklade leveransplattformen WDDP, som nu utrustas med en ny ruttplaneringsfunktion.

Leveransplattformen WDDP är särskilt framtagen för last mile-distribution i städer. Plattformen har hittills varit fokuserad på kommunikationen mellan transportörer, mottagare och kundtjänst, nu kompletteras den med en integrerad ruttplaneringsfunktion. Genom modern teknik som maskininlärning skapas alltmer optimerade transporter.

Genom att samla funktioner för ruttplanering och realtidsspårning i ett system blir leveransflödet mer flexibelt och effektivt.

– Här kopplar vi ihop våra erfarenheter av planeringsperspektiv med ett ökat behov av att kunna realtidsanpassa våra leveranser, inte minst i flöden som ställer höga krav på till exempel obruten kylkedja. Genom att samla alla funktioner i en och samma plattform kan vi säkerställa att inga bilar blir stående eller åker onödigt långa sträckor, kommenterar Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

För last mile-distribution i stadsmiljö förändras ofta förutsättningarna för leveranser kort inpå planerad leverans, vare sig det beror på mottagarens möjlighet att ta emot gods, oförutsedda trafiksituationer eller mer akuta situationer som rör godset såsom kylbehov och känslighet. Målet med att samla realtidsspårning och ruttplanering i samma plattform är att möta ett växande behov av tidsoptimering och realtidsanpassade leveranser i känsliga flöden.

– Spårbarhet och tidspassning är viktiga faktorer för leveranser i urbana miljöer, men ofta ändras förutsättningarna för leveranserna på mycket kort varsel. Detta måste vi hela tiden anpassa oss efter. Genom en integrerad lösning för ruttplanering och realtidsspårning kommer det bli enklare att snabbt anpassa rutten när förändringar uppstår, kommenterar Johan Nyblom.