Widriksson säljer plattform till danska SFT Logistics

Widrikssons Åkeri blev 2019 Widriksson Logistik efter en tech-satsning på att utveckla en egen plattform för last mile-leveranser. Nu har logistikföretaget tecknat ett licensavtal för leveransplattformen med det danska transport- och logistikföretaget SFT Logistics. Det är Widrikssons första avtal utanför Sverige.

SFT Logistics är ett transport- och logistikföretag med fokus på transport av temperaturkänsligt gods samt kyltransporter och expressleveranser, samt hemleveranser dygnet runt. SFT logistics kommer använda Widrikssons leveransplattform WDDP som sin last mile-plattform i hela sin verksamhet.

– Detta är en milstolpe för Widriksson och visar på potentialen i vår plattform, som verkligen skapar värde för last-mile-logistiken. Det är också spännande att vi, i och med affären med SFT, tar steget utanför Sverige, säger Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik, i ett pressmeddelande.

Widrikssons egenutvecklade leveransplattform är en plattform för realtidsspårning som består av integrationslösning, backoffice, chaufförsapplikation och konsumetapplikation som kopplar ihop e-handlare, transportörer och mottagare. Enligt Widriksson Logistik är en av de funktioner som särskiljer WDDP från andra lösningar chaufförsapplikationen som underlättar för chauffören att göra rätt och möjliggör funktionsstyrning på kund och tjänstenivå. Detta för att underlätta för chaufförerna men också för att ge transportören och e-handlaren spårbarhet och transparens.

– Vi valde WDDP eftersom den underlättar och effektiviserar arbetet för chaufförerna, förbättrar vår planering och vår kommunikation med mottagarna. Att plattformen bygger på ett stabilt system med hög prestanda utvecklat av ett företag med god förståelse för branschen är också viktigt för oss, kommenterar Anders Arsovic Christensen, Business Development Manager på SFT Logistics.

För Widriksson är affären den största för affärsområdet Digital Solutions som är helt fristående från Widrikssons övriga distributionsverksamhet.

– Det är spännande att vi genom vår plattform etablerar oss på nya marknader och växer i nya kundsegment såsom andra logistikföretag och e-handlare. Plattformen förenklar arbetsflödet och stärker upplevelsen för slutmottagaren och eftersom det blir lätt för kunderna att spåra sin leverans avlastar det också kundsupporten, kommenterar Marcel Nemer, affärsområdeschef Digital Solutions på Widriksson.

Avtalet sträcker sig initialt över 12 månader med ett värde runt ca 0,8 MSEK på årsbasis.