XR Logistik och Lantmännen utökar samarbete

Logistikbolaget XR Logistik och Lantmännen lantbruk utökar sitt existerande samarbete. Bolaget kommer ansvara för samtliga transporter av spannmål och förpackade varor i flera nya regioner samt till och från Norge.

– Det är mycket glädjande att få ett förnyat och utökat åtagande i vårt samarbete med Lantmännen, vilket ger oss ytterligare möjligheter att tillsammans utveckla flödena i de aktuella regionerna, kommenterar Christian Helgesson, vd för XR Logistik.

XR Logistik, som förra året förvärvade Olssons i Skövde, och Lantmännen Lantbruk har nått en överenskommelse om ett nytt långsiktigt åtagande. Logistikföretaget kommer ansvara för samtliga transporter av spannmål och förpackade varor i Västra Götaland, Värmland, Östergötland, Södermanland och del av Närke. Även transporter till och från Norge ingår i uppdraget.

– Lantmännen ser fram mot ett utökat samarbete med XR gällande transporter även i östra Sverige. Vårt tidigare samarbete har visat att XR både har kapacitet och den erfarenhet som krävs för att transporterna ska fungera bra, kommenterar Pontus Sonesson, varuflödeschef på Lantmännen Lantbruk.