Göteborg får nästa Northvoltfabrik

Göteborg vinner kampen om svenska batteritillverkaren Northvolt och Volvo Cars gemensamma jättefabrik för produktion av battericeller. Fabriken ska stå färdig redan under 2025, precis intill Volvos slutmonteringsfabrik i Torslanda.

I juli 2021 kom nyheten att Northvolt och Volvo Cars ingick ett batterisamarbete. I den gemensamma satsningens första steg ingår ett nytt forsknings- och utvecklingscenter, som hamnade i Göteborg och ska vara i drift 2022. Nästa steg handlar om byggandet av en ny jättefabrik för produktion av battericeller, som flera orter konkurrerat om under hösten men där Göteborg och Skövde haft ett visst försprång på grund av existerande produktion. Tillsammans skapar de båda satsningarna 3 000 nya jobb och innebär investeringar på 30 miljarder SEK.

Nu står det klart att batterifabriken kommer etableras i två steg, alldeles intill Volvos slutmonteringsfabrik på Torslanda. Staden, under ledning av Business Region Göteborg, har arbetat hårt med att förbereda lösningar för Northvolts gedigna kravlista för en etablering.

– På kort tid har Göteborg lyckats svara upp mot bolagens samtliga kriterier, till exempel när det gäller gröna lösningar för vatten, el, logistik och kyla. Genom att återanvända renat avloppsvatten från Gryaab, och använda det som kylvatten, kan vi reducera elbehovet för kylning i fabriken kraftigt jämfört med konventionella lösningar, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande.

Fabriken ska vara klar redan 2025

Detaljplaneringen för första fasen som omfattar 55 hektar är redan igång. Planarbetet underlättas av att området är av nationellt intresse för industriproduktion och redan är väl rustat på många sätt, infrastrukturmässigt. Parterna bedömer att markberedning och byggstart kan påbörjas under 2022.

Investeringen i fabriken uppgår till 30 miljarder kronor och fabriken ska stå klar redan under 2025, med en kommersiell start 2026. Batterifabriken kommer generera 3 000 jobb och producera skräddarsydda litiumjonbattericeller till uppemot en halv miljon bilar om året (50 GWh) för Volvo som till 2030 bara ska sälja helt eldrivna bilar.

– Att etablera denna gigafabrik i Göteborg är ett avgörande steg, både för att fortsätta att transformera en av de mest dynamiska fordonsregionerna i världen, och för att bli den ledande globala leverantören av hållbara batterier, säger Peter Carlsson, medgrundare och vd för Northvolt, i ett pressmeddelande.

Volvo Northvolt batterifabrik
Den nya batterifabriken i Torslanda kommer, när den är fullt utbyggd, ha en produktionskapacitet på 50 GWh om året. Battericellerna skräddarsys för nästa generation av Volvo och Polestars elbilar. Foto Volvo Cars

Hållbar tillverkning av elbilar

Samarbetet handlar väldigt mycket om att uppnå en hållbar batteriproduktion. Målsättningen är därför att fabriken ska drivas av fossilfri energi, med ett fokus på att driva på utvecklingen av förnybar energi i regionen, samtidigt som de ska integrera lösningar för att prioritera cirkularitet och resurseffektivitet.

Och just batteriproduktionen står för en stor del av varje elbils totala utsläpp. Genom en hållbar batteriproduktion och att förlägga fabriken i närheten av biltillverkarens europeiska fabriker kan Volvo Cars och Polestar minska klimatavtrycket för framtida elbilar.

– Vår nya batterifabrik kommer stödja vår ambition att ha ett helt klimatneutralt produktionsnätverk och säkra försörjning av högkvalitativa batterier för många år framåt, säger Volvo Cars head of engineering and operations, Javier Varela, i pressmeddelandet.

Stad och region satsar på infrastruktur och kompetens

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen investerar tillsammans 130 miljoner på infrastruktur nära sajten, då framför allt vägar. Regionen har också beslutat att satsa 45 miljoner i ett utbildningscentrum för industriell omställning, för att säkra den kompetens som kommer behövas. Göteborgs Stad är positiv till att bidra upp till motsvarande belopp, men ett beslut är ännu inte fattat.

Årligt rullande kompetensmedel styrs om till viss del för att bättre matcha det utbildningsbehov som uppstår. Anslutningar av vatten, avlopp, kyla/värme och elnät är investeringar som det samägda bolaget antingen bekostar direkt eller betalar av över tid.

Av Emanuel Lehtonen