Zalando får bakläxa av Konsumentverket

Konsumentverket har varit med och lett en EU-koordinerad insats av webbutiken Zalando. Efter dialog med företaget slutar de nu med flera miljöpåståenden och märkningar.

Zalandos marknadsföring mot konsument har granskats av EU:s konsumentskyddsnätverk, CPC-nätverket, som består av myndigheter som kontrollerar att konsumentskyddslagstiftningen efterlevs inom EU. CPC har kommit fram till att företaget använt “flera vilseledande miljöpåståenden inklusive miljömärkningar som sattes i nära anslutning till deras produkter. Det handlar bland annat om en hållbarhetsmärkning som de själva tagit fram.” 

– Många konsumenter vill göra medvetna val idag. Därför är det viktigt att man inte luras att köpa något som är sämre för miljön än vad som påstås i marknadsföringen, kommenterar Konsumentverkets internationella jurist Emy Gustavsson och fortsätter:

– Vi har ett bra regelverk för att motverka “greenwashing” och i det här läget valde vi att agera på EU-nivå tillsammans med våra systermyndigheter eftersom Zalando är verksam i många medlemsländer.

Zalando ändrar märkningar

Från och med den 15 april 2024 kommer de missvisande miljöpåståendena att försvinna. I stället har Zalando gått med på att tydligt visa korrekt information om produkternas miljöfördelar, som till exempel hur stor del av ett plagg som är tillverkat av återvunnet material.  

– Än en gång har våra EU-koordinerade insatser gett goda resultat. Det är oerhört viktigt att marknadsledare som Zalando följer regelverket och inte använder sig av vilseledande miljöpåståenden i sin marknadsföring, avslutar Emy Gustavsson. 

Zalando kommer att: 

  • Ta bort den hållbarhetsflagga som använts från samtliga webbsidor 
  • Ta bort andra vilseledande miljöikoner (som t.ex. ett löv och ett träd) som visats bredvid produkterna  
  • Inte längre använda termen ”hållbarhet” eller andra obefogade termer som indikerar en miljömässig och/eller etisk fördel för företaget. I stället ska det finnas tydlig information om den specifika produkten 
  • Ta bort ikonerna och termen ”hållbarhet” från filtret och låta konsumenterna filtrera och välja produkter baserat på deras specifika egenskaper 
  • Ha tydlig och specifik information om produkters miljömässiga och/eller etiska fördel på produktdetaljsidan 
  • Omarbeta deras sida för hållbarhet genom två nya webbsidor med information om produktstandarderna och företagets hållbarhetsrelaterade metoder och strategier 
  • Se till att deras miljöpåståenden baseras på aspekter som är betydelsefulla för miljön 

Zalando kommer att lämna in en rapport där de beskriver vad som gjorts. CPC-nätverket ska sedan bedöma hur väl företaget genomfört åtagandena. Om Zalando bryter mot överenskommelsen kan CPC-nätverket överväga rättsliga åtgärder.