AA Logistik elektrifierar tunga transporter

Det Västeråsbaserade logistikföretaget AA Logistik tar första steget mot att elektrifiera sin tunga godstrafik. Den första ellastbilen är igång och Mälarenergi tillsammans med ABB står för laddinfrastrukturen. Till 2030 ska hela lastbilsflottan drivas på el.

2024 flyttar AA Logistik in i sitt nya lager som Kungsleden nu bygger på Finnslätten. Det 32 000 kvm stora lagret kommer utrustas med solceller som ska ladda den elektrifierade fordonsflottan.

Förra veckan lanserades den första helt eldrivna lastbilen från AA Logistik på Finnslätten i Västerås. Scania-lastbilen beräknas köra tusen mil per år och möjliggöra en minskning av koldioxidutsläppen med 89 procent, jämfört med en traditionell lastbil. 2030 ska hela logistikföretagets flotta av 15 tunga lastbilar drivas med el.

– Vår målbild är att bli Finnslättens logistikhubb. Vi ska ta emot transporter som går på fossila bränslen och lasta om på elfordon innan godset går ut till slutkunderna på Finnslätten, och så småningom till hela Västerås. När Finnslätten växer fram som en ny stadsdel vill man begränsa antalet tunga fordon som kör här och vi kan bidra till en renare och tystare närmiljö, kommenterar Åsa Granlund, vd AA Logistik.

Flera aktörer har samarbetat för att möta logistikföretagets behov inför elektrifieringen. ABB och Mälarenergi bidrar med sin expertis inom hållbar laddinfrastruktur. Tillsammans vill de visa på att med samarbete över gränserna går det snabbare att gå från ord till handling.

När lastbilen invigdes deltog Niklas Gunnar, vd Mälarenergi, Eva Kvist Östgren, chef för ABB Sveriges e-mobilityverksamhet, Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister och Åsa Granlund, vd AA Logistik. Foto Jonas Bilberg.

– Vi har en komplett lösning för laddinfrastruktur som är anpassad efter AA Logistiks verksamhet. Det gör det möjligt för dem att ställa om sin fordonsflotta utan att tappa fokus på sin kärnverksamhet, kommenterar Niklas Gunnar, vd för Mälarenergi.

En stor utmaning har varit tillgänglighet i infrastrukturen, därför installerade Mälarenergi en laddbox från ABB vid företagets fastighet på Finnslätten.

– AA Logistik är en förebild i branschen och visar att det går att köra även tunga fordon på el redan nu. Vår laddare ger dem flexibilitet eftersom den passar för både långtidsladdning på natten och för påfyllning av el under dagen vid behov, kommenterar Eva Kvist Östgren, chef för ABBs e-mobilityverksamhet i Sverige.