Allt fler företag säljer direkt till slutkund

Enligt en ny studie från Tekniska Högskolan i Jönköping säljer mer än hälften av tillverkningsföretagen sina produkter direkt till kunden via egen e-handel. Enligt studien anser en fjärdedel av tillverkarna att e-handel har en strategisk betydelse.

E-handeln är den snabbast växande försäljningskanalen inom detaljhandeln. Under perioden 2006-2019 växte den med 15 procent per år, under första pandemiåret 2020 växte den med 40 procent och med 21 procent under 2021. Enligt Postnords E-barometern för 2021 beräknas e-handeln stå för 16 procent av den totala detaljhandeln i Sverige.

Den nationella studien är framtagen av Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University. De menar att alla sällanköpssektorer i detaljhandeln redan nått tröskelvärdet där all framtida tillväxt troligtvis kommer ske online. Studien visar att en fjärdedel av de tillverkande företagen i Sverige anser att e-handel har en strategisk betydelse för dem.

– Det som händer när e-handeln tar andelar är att det blir färre återförsäljare, att återförsäljarna blir större och att det totala antalet butiker minskar. En tydlig internationell trend är att tillverkande företag säljer direkt till konsumenter online för att stärka sin konkurrenskraft. Ett exempel är att Adidas har som mål att hälften av deras globala försäljning ska vara direkt till slutkund 2025, berättar Andreas Risberg, forskare i logistik på JTH.

Den nationella studien omfattar 82 svenska tillverkare och visar på en trend med stark tillväxt inom företagens e-handel de senaste fem åren. Många av dem har också stora förhoppningar om en fortsatt god utveckling.

– De stora företagen har i de flesta fall kommit längre på sin e-handelsresa än små och medelstora företag. Det finns dock god e-handelspotential även bland små och medelstora tillverkande företag och en målsättning med studien är att de ska kunna se möjligheterna och stärka sin konkurrenskraft genom e-handel direkt till slutkund, avslutar Andreas Risberg.