Amanda Thynell ny hållbarhetschef på Catena

Catena utser Amanda Thynell till hållbarhetschef och medlem i Catenas ledningsgrupp.

Amanda Thynell har varit anställd i Catena sedan 2021, för närvarande som hållbarhetscontroller. Innan hon kom till Catena har Amanda arbetat i olika befattningar inom detaljhandeln med fokus på hållbarhet och CSR och hon har en gedigen akademisk utbildning.

– Med Amanda i vår ledningsgrupp förtydligas våra ambitioner. Vi verkar i ett komplext logistiskt nätverk som är avgörande för ett välfungerande samhälle och som behöver utformas mer hållbart. Amanda har förmågan att se helheter och driver med stort engagemang igenom Catenas ESG-arbete i hela verksamheten för att uppfylla våra mål, kommenterar Catenas VD Jörgen Eriksson.