Apotea i bräschen för bättre data

Apotea med vd:n Pär Svärdson i spetsen har under de senaste åren investerat stort i automation för att effektivisera flödena genom lagret i Morgongåva. Nu inleder bolaget ett projekt tillsammans med GS1 som utvecklar globala standarder för handeln, för att öka och standardisera produktinformationen hos varje artikel. “Vi har investerat mycket i ny automation till vår logistik och då krävs även att vi har korrekt data i systemen” säger Pär Svärdson.

GS1 är en global organisation som bidrar med standarder för hur olika aktörer inom handeln ska kommunicera med varandra, där data överförs mellan olika aktörer i kedjan med hjälp av ex streckkoder, QR-koder eller andra avläsningsbara taggar som kan överföra information om varan. Det här blir allt viktigare ju mer digitaliserat och automatiserat flödet blir, då man ex. kan avläsa om en produkt passar i en automationslösning eller en förpackning eller inte.

Apotea, som de senaste åren investerat stor i automation på sitt centrallager i Morgongåva, och GS1 Sweden har påbörjat ett gemensamt projekt för att se över hur implementering av GS1-standarder kan leda till ökad effektivisering hos Apotea “men även för hela branschen i stort”.

En av Apoteas nya plockrobotar. Foto Apotea.

– Vi tror att samarbetet kommer att leda till enklare och effektivare flöden och arbetssätt för Apotea. Vi har investerat mycket i ny automation till vår logistik och då krävs även att vi har korrekt data i systemen och det är där vi tror att GS1 Sweden kommer att kunna bidra. Jag är övertygad om att alla, både apotek, övriga e-handlare och leverantörer tjänar på att ansluta sig till GS1-standarder, säger Pär Svärdson, vd på Apotea, i ett pressmeddelande.

Minskad handpåläggning

Apotea är Sveriges största nätapotek med 4,5 miljarder kronor i omsättning 2021, och drygt 850 anställda. Sortimentet består av 24 000 receptfria artiklar och 16 000 receptbelagda läkemedel. Det nästan 40 000 kvm stora lagret i Morgongåva har genomgått en automatisering som accelererat under pandemin, med bl a en Autostore, olika typer av plockrobotar och mer av packautomation, sortering etc.

Genom att använda GS1-standarder kommer Apotea i ett första skede kunna effektivisera sin inköps-, inleverans-, och fakturahantering. Målet för Apotea är att höja datakvaliteten för att minska antalet timmar för felhantering och minska den manuella hanteringen. Apoteas och GS1 Swedens projekt med implementering av GS1-standarder, både med artikelinformation och EDI (Electronic Data Interchange) samt skanning av pall vid inleverans, har påbörjats och kommer att pågå en tid framöver.

Möjliggör spårbarhet

Att utöka vilken information om en enskild vara som delas mellan aktörer är också en förutsättning för ökad spårbarhet i kedjan, vilket möjliggör ett intensifierat klimat- och hållbarhetsarbete.

Pär Svärdson och Jonatan Tullberg. Foto Apotea.

– Apotea har högt uppsatta klimatmål och via GS1 Sweden kan vi få information som också kan hjälpa oss i vårt klimatarbete. Med hjälp av GS1 Sweden kommer vi få effektivare inköp och transporter men även information om förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial. Vi kan också på sajt visa vilka miljömärkningar produkter har och på så vis underlätta för kunden att göra medvetna val, säger Pär Svärdson, vd på Apotea.

GS1-standarder är globala och branschneutrala standarder som är utvecklade av GS1 Sweden i samspel med deras kunder i användargrupper. Det är alltså användare som tar fram förslag på utveckling av befintliga standarder för ökad effektivitet i varuflödeskedjan, vilket bidrar till ett gemensamt affärsspråk.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Apotea och det är också ett viktigt steg för oss i vårt uppdrag att sprida användandet av GS1-standarder, säger Jonatan Tullberg, vd på GS1 Sweden. Det vi gör nu skapar inte bara möjligheter för Apotea, utan för alla, oavsett bransch och var i distributionsledet man befinner sig. Att kunna utbyta kvalitativa data med varandra med hjälp av ett gemensamt affärsspråk skapar inte bara affärsvärde i hela värdekedjan utan det är också nödvändigt för att kunna skapa cirkulär ekonomi. Och cirkulär ekonomi och hållbarhet är något som det kommer ställas allt större krav på längre fram.

Det gemensamma projektet är något som både Apotea och GS1 Sweden hoppas kommer leda till att fler företag ser värdet av ett gemensamt affärsspråk.

Av Klara Eriksson