Axfoods nya lager – nu med laddinfrastruktur

Axfoods sortiments-, inköps- och logistikbolag Dagab har inlett ett långsiktigt samarbete med Scania för fordonselektrifiering.

Genom samarbetet ska Scania och Dagab tillsammans utveckla nya lösningar för att elektrifiera tyngre transporter, och därmed verka för en grön omställning. Scania ska bidra med rådgivning och tjänster inom områden som fordonsplanering och analys av lämpliga transportrutter för elektrifiering.

Axfoods nya lager – nu med laddinfrastuktur

Scania ska även medverka i bedömningen av en effektiv laddinfrastruktur i anslutning till Dagabs nya och högautomatiserade logistikcenter i Bålsta i nordvästra Stockholm. Centret ska stå klart 2023, blir 100 000 kvadratmeter stort och ska hantera omkring 60 procent av Axfoods godsvolym.

Klas Balkow. Foto Axfood.

– Vi är fast beslutna att inom vår verksamhet uppnå fossilfria transporter och vi gör nu en gemensam satsning med Scania för att ta viktiga kliv mot det målet, kommenterar Axfoods vd Klas Balkow.

Scanias nya lastbil till Dagab

Det första steget blir leveransen av Scanias nya helt elektriska lastbil och den nya hybridslastbilen till Dagab. Fordonen kommer att sättas in i trafik i Storstockholmsområdet, och driften och erfarenheterna kommer att vara vägledande för att bedöma förutsättningarna för den fortsatta utbyggnaden av elfordonsflottan.

Många utmaningar

Dagab och Scania är medvetna om de många utmaningar som väntar, skriver man i ett pressmeddelande “bland annat att säkerställa tillräcklig elförsörjning till logistikcentra, att anlägga effektiva laddmöjligheter längs distributionsrutter och anpassning av fordonsflottan för säsongsvariationer.”

Företagen kommer tillsammans att grundligt analysera rutter och distributionsmönster för att hitta de bästa lösningarna för varje transportuppdrag, liksom att säkerställa flexibilitet och kostnadseffektivitet.

I vissa fall kan det vara fördelaktigt att driva trafik med förnybara bränslen som biogas och biodiesel för att nå omedelbara CO2-minskningar.

– Avtalet visar tydligt vår strävan att ha en ledande roll i övergången till hållbara transporter. I samverkan med framåtriktade företag som Axfood ska vi tillsammans undersöka och utveckla logistiksystem och teknik på väg mot en fossilfri framtid. Ingen enskild aktör har idag alla svar och det är bara tillsammans med kunder, leverantörer av infrastruktur, energiföretag och beslutsfattare som vi finner de bästa lösningarna för hela ekosystemet av transporter, kommenterar Scanias vd Henrik Henriksson.