Byggstart för SEELs testanläggning i Nykvarn

Nu påbörjas bygget av testbädden SEELs (Swedish Electric Transport Laboratory) andra testcenter. Anläggningen i Nykvarn får en unik inriktning mot tunga fordon och blir en viktig del i utvecklingen av framtidens elektrifierade transporter.

På onsdagen togs det första spadtaget till den andra av SEELS tre testanläggningar för elektromobilitet, denna gång för anläggningen på Mörby industriområde i Nykvarn, Stockholms län. Testcentret ska tas i drift under 2023 kommer omfatta en tekniskt avancerad byggnad om ca 3 700 kvm, anpassad för forskning och utveckling av elektrifierade drivlinor och fordonsbatterier för tunga fordon.

Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län, Gunilla Lindstedt, kommunstyrelsens ordförande, Magnus Mackaldener, Head of Electrification Development Scania Group, näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, Pia Sandvik, vd för Rise, Jan Persson, vd för Kilenkryset och Rémy Kolessar, chef för Forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten, tar tillsammans det första spadtaget. Foto Kilenkrysset.

SEEL är en testbädd där akademi, institut och industri ska kunna samarbeta kring utvecklingen av nästa generations hållbara lösningar för eldrivna fordon, fartyg och flygplan. Bakom satsningen står det statliga forskningsinstitutet Rise och Chalmers. Byggandet av initiativets första testanläggning på Säve i Göteborg påbörjades i september 2021, i november tecknades hyresavtalet för den i Nykvarn med Kilenkrysset.

– Testcentret SEEL kommer att vara mycket viktigt i fordonsindustrins omställningsarbete. Målet är att SEEL ska vara världsledande inom elektromobilitet och stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. Anläggningen i Nykvarn är central i detta arbete, kommenterar Pia Sandvik, vd för Rise.

Att valet föll på Nykvarn hänger ihop med det strategiska läget på verksamhetsområdet Stockholm Syd Mörby, 12 km från industripartnern Scania i Södertälje och 30 minuter från centrala Stockholm. För Scanias del blir anläggningen i Nykvarn ett viktigt komplement till de egna satsningarna på batterimonteringsfabrik och batterilaboratorium.

Nykvarn är också del av den så kallade Fordonsdalen, den del av länen i Östra Mellansverige som globalt sett har viktig forskning och tillverkning främst inriktad mot tunga fordon. I området produceras ca 20 procent av världens drivlinor för tyngre fordon och här finns nästan en tredjedel av Sveriges anställda inom fordonsindustrin.

– Det här är en stor händelse för en liten ort. Vi är oerhört stolta över att få bidra i en av vår tids viktigaste frågor, utvecklingen av framtidens elektrifierade fordon och transporter. Vi hoppas att Nykvarn blir en plats där ännu fler aktörer kan samlas för att driva utvecklingen av elektromobilitet framåt, kommenterar Gunilla Lindstedt (Nykvarnspartiet), kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn.