Catena bygger nytt i Norrköping

Fastighetsbolaget Catena uppför en ny logistikanläggning på 8 400 kvm för grossistverksamheten SGD AB i Norrköping. Investeringen uppgår till ca 115 miljoner kronor och ett 19-årigt hyresavtal har tecknats.

Den nya logistikfastigheten uppförs på en befintlig byggrätt på fastigheten Statorn 31 i Norrköping. Anläggningen med sina totalt 8 400 kvm kommer miljöcertifieras och utrustas med en solcellsanläggning på taket.

Hyresgäst blir den svenska grossistverksamheten SGD AB som lagerhåller och transporterar främst golv, keramik och textil åt företag och fackhandel. Hyresavtalet gäller en period om 19 år.

– Det känns mycket bra att vi på detta vis kan tillföra en eftertraktad logistikyta på en redan befintlig fastighet och samtidigt etablera kontakt med SGD som är en aktör vars utveckling vi kommer att följa med stort intresse, kommenterar Tobias Karlsson, regionchef på Catena.

Den nya hyresgästen planerar att flytta in i de nya lokalerna under sommaren 2023.

– Vi på SGD är väldigt glada att vi kommit i mål med Catena som partner gällande vår satsning i Norrköpingsregionen. Den nya anläggningen ger oss rätt förutsättningar att fortsätta växa vår verksamhet samtidigt som vi kan bredda och förbättra vårt totala kunderbjudande mot golventreprenadsmarknaden i regionen, kommenterar Fredrik Alfredsson, vd på SGD AB.