Coop i test för längre och tyngre godståg

Coop, tågoperatören TX Logistik och Trafikverket genomförde under söndagen en provtransport med ett 838 meter långt fullastat godståg, vilket är mer än 200 meter längre än normalt. Testet är en del av det nationella utvecklingsarbetet för att flytta mer gods från väg till järnväg.

På söndagen avgick det 838 meter långa godståget från Malmö mot Frövi, utanför Örebro, fullastat med Coops matvaror. Tåget innehöll 24 vagnar med 48 lastbilssläp, jämfört med Coops normala tåg som består av 18 vagnar med 36 lastbilssläp. Genom att förlänga tåget ökar fraktkapaciteten med 33 procent.

Det 838 meter långa provtåget på väg mellan Malmö och Frövi. Foto Kasper Dudzik.

Provkörningen var ett test tillsammans med Trafikverket för att utreda vad som krävs för att längre tåg ska kunna godkännas för reguljär godstrafik. Mer specifikt mättes bromsprestandan som underlag för beslutet. Marschfart var 100 km/h och bromsprov genomfördes i olika hastigheter på utvalda platser.

– På Coop har vi kört mat och andra varor sedan 2009. Idag går över 30 procent av våra transporter på tåg i Sverige men vi vill köra ännu mer på järnväg. Ett effektivt sätt att öka transporterna vore att få tillstånd att köra längre tåg, därför var det viktigt för oss att delta i det här testet, kommenterar Peter Rosendahl, transportchef på Coop Logistik.

Väl i Frövi delades tåget upp för att köras vidare till företagets varuterminal i Bro. Coop-tåget rullar dagligen mellan Malmö och Bro norr om Stockholm sedan 13 år och sparar in 17 000 lastbilstransporter per år, eller 9 600 ton koldioxid. När det nya centrallagret i Eskilstuna tas i drift kommer de kunna ta emot tåg direkt vid centrallagret, vilket ytterligare ökar möjligheterna för tågtransporter.

– Vi har en god dialog med Trafikverket om hur vi skulle kunna öka mängden transporter på järnvägen. För vår del vore det ett effektivt sätt att få förlänga våra tåg och därmed köra mer gods på de avgångar vi redan har. Vi har goda förhoppningar om att vi inom en snar framtid kommer få möjlighet att förlänga våra tåg, kommenterar Peter Rosendahl.

Körningen genomförde söndag 8 maj – måndag 9 maj. Coop-tåget brukar köras med maxlängd på 635 meter, men kördes nu med 838 meter. Vagnvikten uppgick till 2024 ton.