Coop växlar upp – både tåg och e-handel

“Att vara duktig på att köra tåg handlar mycket om att var duktig på att köra bilar” säger Peter Rosendahl, transportdirektör på Coop, som i dagarna utökat varutransporterna på tåg med 44,5 procent. Även e-handeln växlar upp för att möta den ökade efterfrågan.

Coop är den enda svenska dagligvaruaktören som transporterar en stor andel sina varor per tåg, något som man gjort sedan 2009. Efter köpet av Nettobutikerna har man nu lyckats inlemma även dessa flöden i den tåglösning där man dagligen transporterar varor i en slinga från kombiterminalen i Malmö upp till centrallagret i Bro, och tillbaka igen med butikspåfyllnad till butikerna i södra Sverige.

– Det här är något vi planerat för en längre tid och vi är glada att kunna försörja även de nya butikerna med tåg. Genom förvärvet av Nettobutikerna har vi fått ökade volymer i södra Sverige, som vi också försörjer med vår tåglösning, därför kommer den här kapacitetsökningen väl till pass, säger Peter Rosendahl, transportdirektör på Coop.

52 trailers om dygnet

Tre tåg med vardera 26 trailers fördelade på 13 vagnar avgår nu varje dag från Coops lager för kolonialvaror i Bro. Trailers lastas på tåget med förutom koloniala, även färska och frysta varor, från Coops lager i Västerås och Enköping, och går sedan söderut till Malmö via Alvesta för omlastning och distribution ut till Coops butiker i södra Sverige. Under dagen samlas varor in från Coops leverantörer för att sedan vända åter mot Bro och de andra terminalerna i Mälardalen.

– Det är bara Göteborgsregionen i södra Sverige som inte går med tåg, vi söker lösningar men i dagsläget är det svårt att hitta rätt då det är trångt på västra stambanan, säger Peter Rosendahl.

Den nya satsningen på tåg innebär att Coops utsläpp från transporterna minskar med ytterligare 2 900 ton koldioxid årligen. Totalt ersätter Coops varutransporter med tåg närmare 17 000 lastbilstransporter varje år.

Hemligheten för att lyckas med tåg är att bryta isär det: I stället för att köpa en färdig lösning så sitter vi själva som spindeln i nätet för att kunna attackera den ekonomiska biten.

– Tågtransport är en ekonomiskt hållbar och klimatsmart lösning. I och med den nya satsningen kommer vi att öka kapaciteten rejält, något som kommer till stor nytta nu när vi utökat antalet butiker, säger Peter Rosendahl

Tåglösning i egen regi

Från början var startpunkten Helsingborg, men lösningen har utvecklats efterhand, vilket Peter Rosendahl beskriver som “en resa”. Han har varit transportdirektör på Coop nästan hela den denna – sedan 2011.

Peter Rosendahl. Foto Magnus Fond.

– Att vara duktig på att köra tåg handlar mycket om att var duktig på att köra bilar till och från tåget och att ha en god fyllnadsgrad både fram och tillbaka. Det handlar om allt från att välja rätt lastbärare till att styra bilar till tågen och att hitta bra punkter där dessa kan mötas. Vi har byggt upp de kompetenserna på Coop och med hjälp av bra samarbetspartners som vår tågoperatör, säger Peter Rosendahl.

– Hemligheten för att lyckas med tåg är att bryta isär det: I stället för att köpa en färdig lösning så sitter vi själva som spindeln i nätet för att kunna attackera den ekonomiska biten.

Sedan 2012 är det TX Logistik som kör Coop-tåget. 

Förflyttad tyngdpunkt

Coops tidigare butiksnätverk har sin tyngdpunkt en bit norr om Stockholm, men genom förvärvet av Nettos 163 butiker  förra våren , vilka framförallt finns i södra Sverige så förflyttades denna en bit söderöver.  

– Det är ett skäl till att vi tittat på Eskilstuna som ny plats för vårt centrallager. Men där finns inga beslut att berätta om ännu, säger Peter Rosendahl.

Coop och Catena skrev i januari en avsiktsförklaring om att bygga ett nytt automatiserat centrallager åt Coop i Eskilstuna på 100 000 kvm, men kom i början av april överens att inte fullfölja den –  en följd av det nya finansiella läget. 

Vår målsättning är alltjämt att etablera ett lager i Eskilstuna

Coops målsättning för projektet med det nya lagret har inte ändrats och processen fortgår. 

– Vår målsättning är alltjämt att etablera ett lager i Eskilstuna, förklarar Peter Rosendahl. 

Stora satsningar på e-handel

Dagligvaruhandeln är annars en av få branscher som ökat sedan utbrottet av covid-19 i Sverige, och särskilt efterfrågan på e-handlad mat har skenat.

– Vi har ökat vår produktionskapacitet vecka för vecka och 20-talet nya butiker har öppnat för plock bara i Stockholm. I vår dark store i kungens kurva ökar vi också kapaciteten, säger Peter Rosendahl, som också ansvarar för Coops dark stores.

Under denna och kommande veckor kommer ungefär 100 nya medarbetare tas in för att klara den växande efterfrågan.

– Vi kommer ganska snart presentera en lösning som gör att ordervolymerna kommer öka ytterligare, men redan nu ökar vi med nästan två butiker om dagen bara i Stockholm, som erbjuder plock; en möjlighet för kunden kan komma och hämta matkassen i sin butik. 

Av Klara Eriksson