Corem lägger bud på Klövern

Rutger Arnhults Logistikfastighetsbolag Corem har lämnat ett offentligt bud på kontorsaktören Klövern, med målet att bolagen ska gå samman. Budet är värt ca 19,5 miljarder SEK, och går affären igenom kommer det sammanslagna bolaget ha 517 fastigheter värda 71,5 miljarder SEK.

Det föreslagna samgåendet förväntas enligt ett pressmeddelande från Corem skapa “betydande värden för samtliga intressenter i form av såväl operationella som finansiella synergier”. Erbjudandet villkoras bland annat av att Corem blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Klövern.

Corems största aktieägare är Rutger Arnhult genom sitt bolag M2 och hans bror Urban Terling genom sitt bolag Gårdarike, som tillsammans äger 67,7 procent av Corem. M2 och Gårdarike äger även 27,2 procent av det utestående kapitalet och 44,0 procent av de utestående rösterna i Klövern. Rutger Arnhult meddelade i december att han ämnar lämna sin styrelsepost i Corem och vd-posten i Klövern för att istället ta över ordförandeklubban i Castellum.

Så här kommenterar Patrik Essehorn, styrelseordförande i Corem, affären:

”Genom att kombinera Corems starka portfölj av logistikfastigheter med Klöverns fokuserade kontorsbestånd skapar vi ett av Nordens största fastighetsbolag med ett brett produkt- och kunderbjudande. Affären ger Klöverns aktieägare en möjlighet att vara med på ett framtida gemensamt värdeskapande, med en kombination av starka kassaflöden, bred projektportfölj och förstärkt kundbas, samtidigt som affären skapar synergier som uppskattas till cirka 200 miljoner kronor årligen. Storleken på det sammanslagna bolaget förväntas leda till ett utökat intresse från såväl svenska som utländska investerare och skapar förutsättningar för en förbättrad kreditprofil med målsättningen att erhålla en rating motsvarande investment grade. Därtill skapas en koncern med en affärsdriven och erfaren organisation.”

Läs mer om affären i Corems pressmeddelande