Cosco signerar samverkansavtal för grön metanol

Det kinesiska rederiet Cosco har tecknat ett samverkansavtal med flera kinesiska aktörer om att gemensamt verka för byggandet av en hel industrikedja för grön metanol. Undertecknandet markerar starten för samarbetsprojektet.

Samverkansavtalet för grön metanol har tecknats av Cosco och energiföretaget State Power Investment Corporation, Shanghai International Port Group samt statliga China Certification & Inspection Group. Nu när avtalet är signerat kan parterna påbörja arbetet med att etablera en omfattande industrikedja för grön metanol, vilken innefattar produktion, transport, tankning och certifiering av grön metanol för fartyg.

Cosco har nyligen beställt 12 dual-fuel containerfartyg som kan drivas på metanol, samtliga med en kapacitet på 24 000 TEU.

Planen är att utnyttja sina ledande roller i respektive industri för att säkerställa en god utveckling av alla nyckeldelar i den gröna metanolindustrin. Målet är att etablera en stabil produktionskedja som uppfyller både inhemska och utländska miljöcertifieringsstandarder. I detta ingår att driva igenom den första omgången produktionssatsningar i landet.

På sikt hoppas parterna att detta blir startpunkten för att utforska och implementera andra gröna bränslen för fartyg.

Svenska Liquid Wind arbetar även de för produktion av grön metanol, och sin första e-metanolfabrik på gång i Örnsköldsvik, nu ägd av energibolaget Örsted.