Deras Innovation: Giftfri containerluft

Containrar kan innehålla skyhöga halter av giftiga ämnen och gaser, som innebär en stor hälsorisk för dem som öppnar och lastar ur dem. Nu har två KI-forskare tagit fram en smart metod att suga ut den förorenade luften, som bland annat används av Tullverket och Livsmedelsverket.

Av Hilda Hultén

Containrar innehåller inte bara gods. I det oventilerade lastutrymmet kan det finnas både farliga ämnen som avges från produkterna och giftersom sprutats in för att skydda lasten, i hälsoskadliga eller till och med livsfarliganivåer.

Gunnar Johansson. Foto KI

– Flera av de här ämnena saknar färg eller lukt, så de är svåra att upptäcka. Det här är ett stort arbetsmiljöproblem i alla sammanhang där människor går in i containrar, som vid inspektion eller lossning, förklarar Gunnar Johanson.

Han är professor vid Karolinska institutet och forskar i toxikologi och riskbedömning. Tillsammans med forskarkollegan Urban Svedberg, som har bakgrund som yrkeshygieniker, har han i många år forskat på förekomsten av föroreningar i containrar, och hur de som arbetar med containrar exponeras.

– Vi såg att det var ett stort problem, dels risken för akut förgiftning, men också de långsiktiga effekterna av att man exponeras under många år. Testerna vi gjort visar att en av åtta containrar innehåller halter av skadliga ämnen som överstiger gränserna.

En av åtta containrar innehåller höga halter av skadliga ämnen. Foto Evaqvent

Suger ut giftig luft

De började fundera över en lösning. Resultatet blev en sugplatta som passar på containerns ventil och som vädrar ut containern innan den öppnas. Tekniken är nu redo att börja säljas genom startupföretaget Evaqvent.

– Vi har tagit fram en produkt som vi testat och patentsökt, och nu ska vi försöka kommersialisera tekniken. Vad vi vet finns det i princip ingen annan som gör det här på marknaden.

Globalt sett fraktas omkring 750 miljoner containrar per år mellan länder, och en tredjedel av dem lastas ur manuellt. Alltså är det nästan en miljon containrar om dagen som skulle behöva ventileras, menar Gunnar Johanson.

– Tullverket har haft jätteproblem med det här när de gör sina inspektioner, men också företag som Clas Ohlson och Ikea har jobbat mycket med att komma till rätta med de här problemen.

Giftiga gaser kan förekomma av olika anledningar. En vanlig orsak är att man gasar känsliga varor, t ex livsmedel, med gifter mot skadedjur. En vanlig metod är att lägga in aluminiumfosfid i containern, som reagerar med vattenånga i luften och bilder den dödliga gasen fosfin. Det finns regler om att containrar som innehåller skadliga ämnen ska märkas, men de följs inte alltid.

– Farliga ämnen kan ju också avges från fraktgodset, vi har bl a sett att containrar med sportskor ofta innehåller höga halter av lösningsmedel. Det är väldigt svårt att veta om en container är förorenad eller inte.

Evaqvents ventlieringskit. Foto Evaqvent

Klart på någon timme

Ventileringen av en container med Evaqvent tar någon timme, och sedan är runt 90 procent av de skadliga gaserna borta, vilket enligt Gunnar Johanson räcker i de flesta fall.

– Det är viktigt att ventileringen går fort, så att man inte förlorar tid i hanteringen. Ventileringen behöver göras precis innan containerna lastas ur, annars riskerar man att gaserna byggs upp igen.

– I de fall vi tittat på står containrar ofta och väntar i flera timmar innan de töms, så det borde vara ganska enkelt att införa den här rutinen.

Hittills har nystartade Evaqvent sålt ett fåtal utrustningar, bland annat till Tullverket, som ska använda dem i den nya containerhamnen i Norvik, och ett par till Livsmedelsverket.

– Vi för diskussioner med flera aktörer, bland annat med Anticimex, Jysk och Ikea. Vår utmaning är att sprida tekniken, något som vi som forskare inte har någon erfarenhet av alls. Men det är väldigt kul, och känns viktigt. Det handlar ju om hälsan för miljoner människor som jobbar med det här.

Av Hilda Hultén