DHL vill serva europisk e-handel med 30 lagerpunkter

DHL Supply Chain har utvecklat en ny lösning som tillgängliggör hela deras europeiska nätverk med 30 strategiska logistikcenter åt e-handelskunder. Företaget framhåller lösningens värde efter Brexit.

– Vanligtvis saknar mindre och medelstora handlare kapacitet att vara närvarande i varje europeiskt land, vilket gör att de kan missa intressanta marknader och affärer. Även större e-handelsföretag kan tycka att det är tungt att ha hög närvaro på alla marknader, inte minst vad gäller kassaflöde och kostnadseffektivitet. Därför erbjuder vi nu e-handelsföretag en nätverkslösning, säger Hendrik Venter, CEO DHL Supply Chain MLEMEA, i ett pressmeddelande.

Snabbt och robust under pandemi

Lösningen går under namnet DHL:s European Fulfillment Network och ger e-handelsföretag tillgång till DHLs europeiska nätverk av 30 logistikcenter i strategiska storstadslägen. Logistikcenter som är specialiserade på bearbetning, plockning, packning och leverans av online-beställningar. Att kunna nyttja flera olika lager ska enligt logistikjätten kunna bidra till att e-handlare som agerar på flera europeiska marknader kan erbjuda snabbare leveranser.

“Fler och fler förväntar sig att få sin beställning nästa dag, vilket innebär att närheten mellan säljarens lager och köparens läge är en nyckelfaktor. Det är här som DHL Supply Chains unika nätverk kan göra stor skillnad.” skriver DHL.

Fördel efter Brexit

Mot bakgrund av Brexit är EFN-lösningen ännu mer relevant för både brittiska och andra europeiska e-handelsföretag, menar man.

– Med de utmaningar som Brexit medför och effekten av pandemin är våra kunder angelägna att göra sina leveranskedjor mer motståndskraftiga, men samtidigt också mer flexibla vad gäller volymfluktuationer och andra hinder i den globala handeln. Det här gäller även företag i EU som vill ge service till sina kunder i Storbritannien på ett effektivt sätt. Att minska beroendet av enskilda marknader och geografiska områden och ha flera lager har påskyndats av pandemin, men är här för att stanna. Närhet till marknaden och skalbara lösningar ger stora fördelar, säger José Nava, CEO DHL Supply Chain UK & Irland, i pressmeddelandet.