Dipp-R vill revolutionera last mile – med mobila paketskåp

De sista kilometrarna fram till kund är den dyraste delen av logistikkedjan, vilken äter upp lönsamheten för e-handlare och transportörer. Last mile växer i takt med e-handeln, med en stadigt ökande skara paketterminaler, last mile-bud, paketskåp och fordon. Men tänk om detta skulle kunna göras effektivare? Dipp-R tror sig ha lösningen: mobila paketskåp som fylls på terminalen.

Dipp-R grundades i Lund december 2019 av Conny Hertzberg och tre medgrundare, som en spinoff av “Smarter Mobility”, en innovationshubb som ska accelerera innovation och affärer inom framtidens hållbara och smarta mobilitet.

– Vi satt ner och funderade över hela problemet kring last-mile. Det leveranssystem vi har idag och den växande e-handeln är en jätteutmaning eftersom e-handeln inte kommer sluta att växa och leveranserna växer i takt med den. Vi såg att det behövs någonting helt nytt, en systemförändring, säger Conny Hertzberg, som har lång logistikbakgrund från bl a IBM och Consafe Logistics.

Det leveranssystem vi har idag och den växande e-handeln är en jätteutmaning eftersom e-handeln inte kommer sluta att växa och leveranserna växer i takt med den

Conny Hertzberg. Foto Smarter Mobility.

Funderingarna resulterade i designen av systemet Dipp-R, ett nytt leveranssystem för last-mile leveranser, med mobila paketskåp som kan fyllas med paket och tömmas på returer och förpackningsmaterial på paketterminalen, och som levereras med elfordon.

– Det slingbaserade leveranssystemet som används idag är extremt ineffektivt, med många små stopp, letande efter parkering och kunder. Även att fylla och tömma paketskåp på plats är mycket tidsödande. I vår “hub and spoke lösning” rör chauffören aldrig paketet och det behövs mycket få fordon jämfört med dagens system, vilket gör det mycket mer kostnadseffektivt, säger Conny Hertzberg.

– Man kan se det som en förlängning av det redan existerande linehaul-systemet, med liknande effektivitetsvinster.

Enligt deras beräkningar minskar leveranskostnader per paket med upp till 70 procent jämfört med det existerande last-mile till ombud och paketskåp– och då är det framförallt chaufförskostnader som sparas in.

– Genom att kombinera de här komponenterna har vi skapat ett leveranssystem som aldrig står still, och när vi i framtiden har förarlösa bilar och automatiserad hantering på paketterminalen har vi skapat ett framtidssäkrat system som tar vid när det gamla systemet gjort sitt.

– En viktig del av vårt system är att det är skalbart, och har en mycket större kapacitet än nuvarande leveranssystem. Vi tänker oss att konsumenter i tätbefolkade områden ska ha cirka 400–500 meter promenadavstånd till en modul.

Ny logistiklösning med ”nav och ekrar”

Nav och eker-logistik. Illustration Dipp-R.

I ett hub and spoke-system, som kan översättas till nav och eker på svenska, sker all paketaktivitet på terminalen, vilket ger andra möjligheter till effektivisering och automatisering av hanteringen – och minskar tiden chauffören är ute och lämnar paket. Ett skåp packat med paket levereras ut med hjälp av ett specialdesignat fordon, och körs tillbaka till hubben med returer, förpackningsmaterial och kundsändningar. Dipp-R-teamet har bollat idén grundligt i branschen, bland annat med transportörerna, Enligt Conny Hertzberg.

– Responsen var oerhört positiv. Men vi såg också att transportörerna investerat oerhört
mycket i existerande paketinfrastruktur, och konstaterade att det mest optimala blir att
leverera en tjänst åt transportörerna. Vi gör inga anspråk på att finnas som ett alternativ i checkouten. Transportörerna äger kunden och med denna modell kan transportörerna dra nytta av sin line-haul kapacitet. och effektivitetsvinsterna från vårt system.

Vi gör inga anspråk på att finnas som ett alternativ i checkouten. Transportörerna äger kunden och med denna modell kan transportörerna dra nytta av sin line-haul kapacitet. och effektivitetsvinsterna från vårt system.

Samarbete med Movebybike

En samarbetspartner avslöjades idag; Smarter Mobility-syskonet Movebybike, som kommer nyttja det mobila paketskåpet som hubb för anslutande hemleveranser.

– Movebybike som elcykelleverantörer ser potentialen i de här mikrohubbarna, då de har ett behov av centrala omlastningspunkter. För oss blir de en perfekt partner som hållbart kan leverera paket hem till de som inte kan eller vill hämta själva.

Omloppstiden på ett skåp ska vara ett dygn, och hämtas inte ett paket under den tiden, får de åka med tillbaka till terminalen, för att hänga med ut igen ett dygn senare.

Det låter lite tajt för konsumenterna?

– Samtidigt så ligger ett paket i genomsnitt bara 4–6 timmar i ett paketskåp. Men det är också därför vi vill kunna kombinera med hemleveranser, säger Conny Hertzberg.

– Den stora skillnaden att hemleveransen sker från modulen och inte från utkanten av stan. Detta öppnar upp för nya aktörer inom last-meter delivery och så kallad mikrologistik.

Patenterade lösningar

Två delar i designen av det nya leveranssystemet har Dipp-R tagit patent på. Det ena är bakdelen på det fordon som ska ställa ner och plocka upp de mobila pakethubbarna.

– Vi har räknat på vad det skulle innebära för oss att utveckla ett eget fordon för detta, men det skulle innebära väldigt stora investeringar i både tid och pengar, så där diskuterar vi med olika samarbetspartners i stället.

Den andra delen är paketskåpets batterilösning – där det fiffiga är att det är tänkt att även driva fordonet.

– Skåpet kommer kunna stå och ladda 23 timmar om dygnet vid leveranspunkten, och en timme agera batteri åt fordonet som transporterar det fram och tillbaka till terminalen. Det här innebär väldigt stora fördelar för laddinfrastrukturen. Ska framtidens leveransfordon ladda på terminalen krävs enorma effektuttag, kan de långsamt laddas utspritt på en större sektion av elnätet, blir det inga problem ur effektuttagssynpunkt.

Men var ska ni få lov att ställa de här skåpen?

– Vi är i positiva diskussioner med Fastighetsägarna om att upplåta parkeringplatser. Det är ju viktigt att vi kan komma åt skåpen med fordonen, säger Conny Hertzberg.

Planen: pilot till nästa sommar

I höst väntar en kapitalanskaffningsrunda för att utveckla tekniken. Till nästa sommar hoppas grundarna kunna genomföra en pilot i en “mindre stad” utan paketterminal.

– Det som är så spännande med den här lösningen är att nya användningsområden och tjänster för den här leveranslösningen tillkommer hela tiden. Vi har tex tittat på hämtning och leverans av tvätt till hotell, bygglogistik, mobila butiker men bestämde oss för att fokusera på last-mile delivery och e-handelsleveranser. Där kan vi göra störst nytta och potentialen är gigantisk.

Av Klara Eriksson