Early Bird blir emissionsfria i Stockholm

Early Bird, morgontidningsdistributören som levererar e-handelspaket med tidningen, arbetar för att ha emissionsfria transporter i hela Sverige senast 2030. Nu når de en milstolpe på vägen med emissionsfria transporter i Stockholm.

Early Bird är de stora mediehusens satsning på hemleveranser i samband med tidningarnas morgondistribution. Mediehusen investerade i tjänsten under 2020 och som idag har ca 15-20 procent av marknadsandelarna för paketbrev i Sverige (paket som får väga max 2 kg), enligt en rapport från Post- och Telestyrelsen.

Företaget har som mål att alla leveranser i hela landet ska ske emissionsfritt senast 2030. Med emissionsfri transport menas att fordonet inte släpper ut några växthusgaser när det framförs. Tre år efter att det första elfordonet köptes in har de nu lyckats elektrifiera hela fordonsflottan i Stockholm, i samarbete med morgontidningsdistributören Premo. I praktiken innebär det att alla last mile-leveranser från de 30 distributionscentralerna i huvudstaden sker med elfordon, cykel eller gåvagn.

– Stort tack till vår leverantör Premo, samt deras ägare Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som tillsammans investerat i en hållbar framtid. Vi är helt säkra på att både konsumenter och kunder kommer att uppskatta detta väldigt mycket och att det kommer visa sig att seriösa aktörer som investerar i hållbarhet är det rätta valet, kommenterar Pelle Lönn, vd för Early Bird.

Premo ingick nyligen ett samarbetsavtal med Movebybike angående sina kvällsleveranser av e-handelspaket i Stockholm.