ECSA skickar öppet brev till EU – Vädjar om vaccinering och besättningsbyten

Gränsstängningar och begränsningar i rörelsefrihet försvårar för sjöfarten. ECSA, europeiska redarföreningen, skriver ett öppet brev till EUs medlemsstater där de vädjar om att sjömän ska ses som samhällsviktig personal.

Coronapandemin har fått stora konsekvenser för sjöfarten och bland annat har besättningsbyten försvårats på grund av att länder stänger gränser och hindrar rörelsefriheten. Nu skriver den europeiska redarföreningen, ECSA, ett öppet brev till EU:s medlemsstater och vädjar om att sjömän ska ses som samhällsviktig personal. Det skulle möjliggöra besättningsbyten och prioritera sjömän för vaccinering.

Även om det i Sverige har funnits möjlighet att göra besättningsbyten har det inneburit problem. Därför ställer sig Svensk Sjöfart bakom brevet.

– För den globala sjöfarten har besättningsbyten varit en av de största utmaningarna under coronapandemin. Vi stödjer ECSA i deras öppna brev om att samtliga länder i Europa bör möjliggöra besättningsbyten så att sjömän kan fortsätta leverera samhällsviktiga varor och personal. I Sverige har besättningsbyten försvårats men ändå möjliggjorts tack vare myndigheternas, och framförallt Transportstyrelsens, arbete. Att prioritera samhällsviktig personal, såsom sjömän, för vaccinering kan även vara en viktig åtgärd för att säkerställa globala varuflöden och att Europa fungerar trots pandemin, kommenterar Carl Carlsson, ansvarig för säkerhets- och teknikfrågor på Svensk Sjöfart.

Läs hela det öppna brevet här.