EU:s prioriterade transportnätverk utökas till norra Sverige

EU:s prioriterade transportnät utvidgas till norra Sverige. Efter ett beslut i Europaparlamentet förlängs den europeiska stomnätskorridoren ”ScanMed” från Örebro och Stockholm mot Västmanland, Uppsala och Gävleborg och vidare mot norra Sverige. Beslutet gör att regionerna och kommunerna längs stråket kan söka EU-medel för infrastruktursatsningar.