Einride lanserar produktnyheter

Varje år i november har Einride ett event då man presenterar tech-aktörens senaste innovationer inom sina områden elektrifiering och autonomi. I år berättade företaget om sin plan att bygga globala transportnätverk och nav för massladdning. Dessutom berättade man om EU-projektet MODI, genom vilket gods ska transporteras autonomt hela vägen från Rotterdam till Oslo.

EU nära utsläppsskärpning för lätta fordon

I går nådde Europaparlamentet, rådet och kommissionen en trepartsöverenskommelse om skärpta utsläppskrav för lätta fordon, det vill säga personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Uppgörelsen innebär att inga nytillverkade lätta fordon med utsläpp, varken koldioxid eller luftföroreningar, får säljas inom EU från år 2035.