Elgigantens jättelager byggs i trä

Den första sektionen i Elgigantens nya logistikanläggning i Torsvik har nu rests. Byggnaden med sina 86 600 kvm får en bärande konstruktion bestående helt av limträ, något som är banbrytande för lager- och logistikhallar av denna storlek. Inflyttning är beräknad till våren 2024.

I Jönköping pågå just nu bygget av en av Nordens största logistikanläggningar, som Catena ska hyra ut till Elgiganten som beslutat att flytta hem köksdistributionen från Tjeckien. För Elgiganten innebär nybygget nästan en dubblering av lagerytan i Torsvik som växer från 108 000 kvm till knappt 195 000 kvm (med entresol).

Byggnadens bärande konstruktion består helt av limträ. För huvudentreprenören BRA Bygg innebär det montering av 500 sadelbalkar som är 24 meter långa och nästan två meter höga.

– Det är fantastiskt roligt att visa exempel på att valet av trä inte behöver begränsas av ett projekts storlek. En hög grad av stommen färdigställs i fabrik för vidare transport till montageplatsen, vilket medför kortare byggtid och minskad klimatpåverkan, kommenterar Anders Nolander, avdelningschef på BRA Bygg.

Lager- och logistikbyggen i denna storlek byggs traditionellt med stål. Men med stigande priser och ett allt starkare fokus på cirkularitet och hållbarhet har efterfrågan på alternativ växt.

– VI upplever att efterfrågan på våra limträstommar har ökat kraftigt. Det gäller inom alla affärsområden vilket omfattar flervåningshus, stora kommersiella byggnader så väl som lager och logistikanläggningar. Det har också blivit vanligare att kombinera både trä, stål och betong i så kallade hybridbyggnader. Det handlar om att använda rätt material på rätt plats, kommenterar Johan Åhlen, vd för Moelven som levererar trästommen.

Trästommen minskar klimatavtrycket

Fastighetsägaren Catena siktar på certifiering enligt BREEAM Excellent, vilket ställer höga krav på hela produktionsledet. Genom att bygga stommen i limträ minskar klimatavtrycket rejält jämfört med en stålkonstruktion.

– Med den här anläggningen är vi banbrytande på flera sätt. Målet är att den både ska certifieras enligt WELL Core för att säkerställa en hälsosam arbetsplats och BREEAM Excellent för en hög miljöprestanda. Det handlar egentligen bara om miljöavtrycket, det är inte svårare än så, kommenterar Jonas Arvidsson, regionchef på Catena.

Byggnationen inleddes i höstas och Elgiganten räknar med att kunna flytta in under våren 2024. På sikt planerar de att ha 600 personer anställda på den nya anläggningen.

– Det finns en förväntan både från våra kunder och medarbetare att vi ska vara klimatsmarta i denna stora satsning som vi gör här i Jönköping. Denna stomme i trä ger inte bara lägre koldioxidavtryck utan ger också ett visuellt intryck för våra medarbetare att vi tar klimatfrågan på allvar, kommenterar Andreas Alm, Maintenance & Environment Manager på Elgiganten.