Footway samlar logistiken i Eskilstuna

Footway har beslutat att centralisera lagerverksamheten till bolagets nyligen utbyggda lager om 48 000 kvm i Eskilstuna. Från lagret vill Footway sköta logistiken för egen och andras e-handel. “Nu förbereder vi automation och system för att standardiserat kunna hjälpa 100-tals e-handelsbutiker.” kommenterar Daniel Mühlbach, vd för Footway Group.

Footway Group, med lagerverksamhet i Helsingborg och Kjula, har idag beslutat att centralisera verksamheten till bolagets nyligen utbyggda lager om 48 000 kvm i Eskilstuna. E-handelsgruppen förvärvade e-handelslagret i Eskilstuna genom köpet av Sportamore, och har därefter byggt ut det. Footway har sin logistik hos Postnord TPL i Helsingborg, en lösning man kommer avsluta.

Flytten planeras vara helt genomförd under första kvartalet 2024 och väntas minska bolagets kostnader relaterade till hyra, administration och system med ca 30 msek på årsbasis. Därtill minskar även kostnader relaterade till frakt med 5–7 procent motsvarande 10–15 msek/år.

“Detta pga minskad komplexitet, tex elimineras utleveranser som idag delas på två försändelser”, skriver Footway i ett pressmeddelande.

Flytten medför även kostnader av engångskaraktär om ca 30 msek. Under 2023 och 2024 räknar bolaget med att investera ca 50 msek i lagersystem och automation. Investeringarna planeras att finansieras genom leasing och inom ramarna för befintlig lånestruktur.

Egen logistik och andras

Den nya logistikanläggningen kommer hantera logistiken för bolagets samtliga 12 e-handelsbutiker, men kommer även anpassas för att kunna erbjuda tjänster till e-handelsbutiker utanför Footway Group.

– Anläggningen i Eskilstuna hanterar idag 10 e-handelsbutiker (Sportamore, Caliroots, Stayhard, Netlens mfl). Nu förbereder vi automation och system för att standardiserat kunna hjälpa 100-tals e-handelsbutiker. I rådande marknad är det många e-handlare som efterfrågar hjälp med logistik, kundsupport och system för att kunna nå ut och konkurrera utanför Sverige. Vi har anpassat en stor del av vår verksamhet för att kunna hantera webbutiker som inte ägs av Footway Group och att nu även anpassa logistiken är otroligt spännande, kommenterar Daniel Mühlbach, vd för Footway Group.

Stor potential med delad logistik

Hela retailsektorn har haft ett par utmanande år som följd av pandemin och nu kriget i Ukraina, konstaterar Daniel Mühlbach, så även Footway Group.

–Vi har kämpat med utmaningar i försörjningskedjan, och sett en minskad efterfrågan och dessutom integration av verksamheter. Vi är dock bra rustade med historik av lönsamhet, låga kostnader och en stark balansräkning med över 600 msek i eget kapital. Vår lagerbindning har ökat till följd av sena leveranser vilket pressat vår likviditet, men vi arbetar löpande med att minska lagerbindningen och därigenom frigöra kassa, kommenterar Daniel Mühlbach, som dock ser stor potential i att erbjuda en standardiserad “back end”-lösning för mindre e-handlare.

– Många mindre e-handlare kämpar med att outsourca delar av verksamheten som tex lager, kundsupport, marknadsföring mm. Ofta krävs att man är riktigt bra på det man outsourcar för att kunna beställa och följa upp. Vi vill paketera och standardisera tjänsterna så att det är enkelt att använda för små och medelstora e-handlare. En delad infrastruktur tror vi kommer vara en nyckel för att konkurrera internationellt med en lönsam e-handel, avslutar Daniel Mühlbach.