Fossilfritt Sverige greppar finansieringsfrågan

Fossilfritt Sverige har levererat strategier för en hållbar omställning av en rad branscher, och inleder nu arbetet med att ta fram en strategi för finansieringen av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Arbetet kommer att ske i samarbete med aktörer från såväl finanssektorn som de branscher där investeringar behöver göras.

– I och med de stora återstartspaketen för att få igång ekonomin efter coronakrisen skapas en möjlighet att accelerera omställningen till fossilfritt och modernisera samhället. Vi behöver nu en genomtänkt strategi för att de medel som nu finns tillgängliga ska göra så stor nytta om möjligt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i ett pressmeddelande.

När de 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som industrins branscher tagit fram ska genomföras krävs stora investeringar på kort tid.

“EU har beslutat att 30 procent av de totala utgifterna från den fleråriga budgetramen och återstartspaketet efter coronakrisen, Next Generation EU, ska inriktas på klimatrelaterade projekt. Även den svenska regeringen sätter klimatet i fokus när ekonomin ska återhämta sig med bland annat statliga kreditgarantier för gröna investeringar.” skriver Fossilfritt Sverige.

Samtidigt letar privata investerar i allt högre grad efter hållbara investeringar.

För att få så stor utväxling som möjligt av tillgängligamedel inleder nu Fossilfritt Sverige arbetet med att ta fram en finansieringsstrategi för fossilfri konkurrenskraft. Målet är att underlätta finansiering av de stora industriomställningar som beskrivs i färdplanerna för till exempel utveckling av fossilfritt stål, CCS-teknik och elektrifieringen av transporter och industriprocesser. Det handlar också om att hitta finansieringslösningar för små och medelstora företag som behöver ställa om eller utveckla helt nya klimatsmarta lösningar.

Strategin kommer att tas fram i samarbete med aktörer inom finanssektorn och branscher i behov av investeringar och kommer att presenteras under hösten 2021.

– Snabba, storskaliga investeringar behövs för att kickstarta ekonomin och för att vi ska ha en rimlig chans att nå våra klimatmål. Om näringsliv och stat samverkar har vi möjlighet att nu ett stort språng mot att bli världens första fossilfria välfärdsland, säger Svante Axelsson.