Castellum köper fyra skånska logistikfastigheter

Castellum Region Öresund har på kort tid köpt fyra “strategiskt intressanta” logistikfastigheter i Malmö och Helsingborg för 190 miljoner kronor.

I slutet av december kommunicerade Castellum försäljningen av färdigutvecklad lager och logistik till Blackstone för fem miljarder SEK, en affär som inte “på något sätt innebär minskat engagemang inom segmentet” skriver Castellum i ett pressmeddelande,

– Jag är väldigt glad över att vi kan inleda det nya året med dessa strategiska förvärv inom logistik. Vi ser stor potential i samtliga dessa affärer, och betraktar dem som kompletteringsköp med utvecklingsmöjligheter till befintligt bestånd, kommenterar Ola Orsmark, vd för Castellum Region Öresund.

I stället signalerar de aktuella nyförvärven i Öresund “fortsatt satsning på ett område som genererar bra kassaflöden”, och företaget vill genom förvärven stärka sin position inom logistik, och i Öresundsregionen.

“Öresundsregionen med Malmö och Helsingborg i täten upplever en boom kring fastigheter anpassade för den ökande efterfrågan, och Castellum är högst delaktig i regionens dynamiska utveckling.” skriver företaget.

De fyra förvärven i korthet:

Drevet 1, Långeberga i Helsingborg

Byggrätt på 41 000 kvm i två fastigheter i Långeberga, Helsingborg.

Säljare: SMEBAB Holding Ångermanland AB/Skanska Mark och Exploatering Bygg AB
Tomt: cirka 51 000 kvm
Byggbar LOA: cirka 41 000 kvm
Tillträdesdatum: 25 november 2020
Förvärvspris inklusive omkostnader: ca 28 Mkr

Sälen 4, Nyhamnen, Malmö

Säljare: Fem privatägda mindre bolag
Tomtareal: 5 129 kvm
Total uthyrbar area: 1 889 kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad: 100%
Hyresvärde: ca 1 Mkr på årsbasis
Tillträdesdatum: 1 december 2020
Förvärvspris inklusive omkostnader: ca 13 Mkr

Eggegrund 7, Östra hamnen, Malmö
Logistikfastigheten i Östra hamnen förhyrs i sin helhet av Edström Logistics som tillsammans med Castellum planerar att vidareutveckla och expandera sin verksamhet med ytterligare lokaler.

Säljare: S. Edström Logistics Malmö AB
Tomtareal: 42 432 kvm
Total uthyrbar area: 14 902 kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad: 100%
Hyresvärde: ca 75 Mkr på årsbasis
Tillträdesdatum: 1 mars 2021
Förvärvspris inklusive omkostnader: ca 115 Mkr

Flintkärnan 5, Fosie, Malmö

Säljare: Nöddesta Holding AB/Skanska Sverige AB
Tomtareal: 9 949 kvm
Total uthyrbar area: 3 730 kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad: 89%
Hyresvärde: ca 3 Mkr på årsbasis
Tillträdesdatum: 18 december 2020
Förvärvspris inklusive omkostnader: 31 Mkr