Gävle hamns nya portalkranar på plats

Containerterminalen i Gävle expanderar för att fördubbla kapaciteten. Nu har den första leveransen med nya portalkranar anlänt till Gävle.

Många investeringar har genomförts i Gävle hamn. Nya lagerbyggnader, järnväg och uppgraderad inseglingsled för att större fartyg ska kunna anlöpa är alla investeringar som gjorts de senaste åren för att behålla positionen som en av Sveriges största hamnar.

Yilport investerar över en miljard i ny infrastruktur och hanteringsutrustning som kommer att öka containerterminalens kapacitet från 250 000 TEU per år till 600 000 TEU per år. Totalt har Yilport beställt tre containerkranar och sex portalkranar varav tre anlände denna vecka.

– Dessa investeringar gör att vi tar bestämda kliv mot ytterligare möjligheter för att förstärka vår position som östkustens största och en av Sveriges viktigaste containerhamnar. När storleken på fartygen ökar kommer vi att vara väl förberedda på att möta rederiernas behov, kommenterar Fredrik Rönnqvist, terminalchef på Yilport Gävle Container Terminal.

Fjärrstyrda och eldrivna kranar

Portalkranarna som nu anländer kommer att fjärrstyras från kontorsmiljö och till viss del helt automatiseras. Fjärrstyrda och autonoma kranar bidrar till en framtid där containerhanteringen sker säkrare och effektivare. De eldrivna portalkranarna ersätter tunga bemannade truckar. Portalkranarna är ett komplement till kajkranarna som senare i vår kommer att förändra Gävles stadssiluett. Då levereras tre Super Post Panamax-kranar till den nya containerkajen vilket öppnar för att större fartyg kan anlöpa Gävle hamn och att fler varor kan nå invånarna i Gävle med omnejd.

Kranarna kommer att spela en stor roll i Yilports tillväxt som terminal. Med effektivare arbetsflöde och mindre koldioxidutsläpp på terminalen. Jämfört med dagens hantering kan de eldrivna kranarna minska utsläppen med 60-80 procent.