Göteborgs hamn realtidsspårar gods i Sverige

Under oktober släpps en ny digital plattform som ska göra det enklare och smidigare för kunder till godsnavet Göteborgs hamn att i realtid kunna spåra sitt gods genom hela logistikkedjan.

Göteborgs Hamn AB tar nu, tillsammans med aktörer i godsnavet, ett stort steg för att förbättra den digitala kundupplevelsen i Göteborgs hamn.

Den digitala övergången med mer transparens i varuflödet genom Göteborgs hamn, startade redan för två år sedan, då spårningstjänsten Track & Trace lanserades på APM Terminals Gothenburgs hemsida.

– Oavsett var i landet våra kunder befinner sig, kan de genom den nya plattformen enkelt och smidigt följa sitt gods från att containern lossas vid kajen i Göteborg, till att den ankommer till närmaste inlandsterminal. Det skapar goda förutsättningar att planera sin logistikkedja, vilket möjliggör både kostnads- och klimatbesparingar, kommenterar Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

Genom att sammanställa viktig data från olika aktörer i en digital plattform, erbjuds kunderna enkel och effektiv godsspårning i realtid.

– Tack vare APM Terminals och andra samarbetspartners som delat med sig av data, har vi lyckats implementera plattformen på relativt kort tid. Gemensam strävan mot ett effektivt transportflöde och hög kundleverans, är en hörnsten i utvecklingen mot att bli en ännu smartare digitalt integrerad hamn, kommenterar Joseph Sandwing, Head of Digital Business Transformation, på Göteborgs Hamn AB.