Göteborgs hamn tar marknadsandelar under pandemin

Sveriges godsflöde är under förändring. Färska siffror från branschorganisationen Sveriges Hamnar visar att Göteborg får en allt mer betydande roll som Sveriges handelsport till världsmarknaden.

Att Sveriges godsflöden är under förändring, är något som är tydlig. Mindre svenska hamnar sållas bort från rederiernas fartygsslingor och gods flyttas i allt högre utsträckning från Sveriges östkust till västkusten. Färska siffror från branschorganisationen Sveriges Hamnar bekräftar trenden – APM Terminals i Göteborg växer på en sjunkande marknad.

–  Under de senaste två åren har vi regelbundet sett att flöden styrs till Göteborg, Coronapandemin har påskyndat denna trend och ger oss samtidigt en unik möjlighet att utöka vår service, inte bara för direktsjöfart utan också feeder och short-sea, kommenterar Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

APM Terminals i Göteborg är Nordens största hamn och smarta järnvägslösningar i kombination med ett brett linjeutbud med både feedertrafik och oceangående fartyg till Asien utgör en grundpelare för Sveriges handel med omvärlden.

– Vi är glada över att kunna hjälpa de svenska företagen i tider då de behöver det som mest. Bland annat har vi haft närmare 30 extra feederanlöp och över 40 extrainsatta tåg för att möta det ökade behovet. Den veckovisa direkttrafiken till Asien har fortsatt utan avbrott under Coronapandemin, något som har skapat trygghet och konkurrenskraft för hela Sveriges industri, kommenterar Magnus Lundberg.