Grön omställning – guldläge för logistiken

Omställningen till en cirkulär ekonomi kommer att göra logistikkedjorna mer resurskrävande, och därmed elda på behovet av lagerytor: “Det här är den största affärsmöjligheten för logistiken någonsin, säger Anders Hvid från Dare Disrupt.

Ur Dagens Logistik nummer 2 2021

– Om allt ska tillbaka för reparation, demontering och återbruk kommer behovet bara av logistikytor att fördubblas, menar Anders Hvid. Foto Dare Disrupt

Klimatomställningen kommer inta bara kräva grön energi – för logistikbranschen kommer den även innebära att logistikkedjorna blir mer resurskrävande. Om alla produkter som säljs ska tillbaka för reparation, demontering och återbruk kommer behovet av logistikytor att fördubblas. Det menade Anders Hvid, medgrundare till tankesmedjan Dare Disrupt, när han talade vid Catenas konferens Logistiktrender Live i maj.
– Det kommer att behövas logistikkedjor och lager för de här processerna. Det handlar inte om att vi ska sluta konsumera, utan att ändra hur vi konsumerar. Det är nya affärsmodeller som behöver skapas, som kräver mer yta.

Berör många aktörer

En fråga att lösa är vem som ska äga och utveckla framtidens logistikkedjor.
– Det är en komplex omställning och plattformstänket kommer att vara viktigt. Precis som idag kommer många aktörer att spela en roll i detta, det går inte att peka på en nyckelspelare.

Den gröna omställningen blir svår, men är också den största affärsmöjlighet jag sett för logistikbranschen någonsin.

Det som behövs är ett nytt mindset kring logistikens roll i den cirkulära ekonomin, och hur den ska orkestreras, betonade Anders Hvid.
– Den gröna omställningen kommer att bli svår, utmaningarna som pandemin har inneburit var bara en liten uppvärmning i jämförelse. Men det är också den största affärsmöjlighet jag sett för logistikbranschen någonsin. Åtminstone sedan e-handelns intåg.

Av Hilda Hultén

Även Nordeas chefekonom Annika Winsth talade under Logistiktrender Live. Läs referatet här