Halmstad storinvesterar i hamninfrastruktur

Halmstads kommun satsar 700 miljoner kronor i utbyggd hamninfrastruktur de närmaste fem åren. Satsningen innefattar etapp två av södra infarten, en utbyggnad av Oceanhamnen och etablering av nya järnvägsspår till hamnen. “Vi ser ett kraftigt ökat intresse för järnvägstransporter” säger Björn Alvengrip, vd på Hallandshamnar.

Stefan Pålsson, foto Halmstads kommun

Halmstad gör en storsatsning på logistik de närmaste åren. Det står klart sedan kommunen i veckan offentliggjorde sin budget för att utveckla och stärka infrastrukturen i och runt hamnen. Totalt ska 700 miljoner kronor investeras under de närmsta fem åren.

– Halmstad är en starkt växande logistikhubb och med investeringen kommer vi att skapa mycket goda förutsättningar för effektiva transporter till och från hamnen, kommenterar Stefan Pålsson, kommunstyrelsens ordförande.

Växande logistikläge

Som logistikläge är Halmstadsregionen mest känt som hem för Biltemas logistiketableringar i och runt hamnen. Nyligen blev bolagets femte lager i Halmstad på 88 500 kvm klart, och bolaget har också byggt ett lager på 18 000 kvm i Falkenberg under 2022. Även Apotea bygger lager i regionen; ett 40 000 kvm stort lager i Varbergs kommun som ska stå klart omkring nästa årsskifte.

För att stötta tillväxten inom logistik satsar Halmstads kommun nu totalt 700 miljoner kronor under fem år för att utveckla infrastrukturen i och runt hamnen. Investeringen omfattar etapp två av Södra infarten, en utbyggnad av Oceanhamnen och etablering av nya järnvägsspår.

Björn Alvengrip. Foto Hallandshamnar

– Vi har satsat mycket på att utveckla hamnen de senaste åren, bland annat 200 000 kvm ytor i bilhamnen höjts för att motstå klimatförändringar, och rustat upp järnvägsspåren. Vi flyttade också Stenalines färjetrafik från Varberg till Halmstad för tre år sedan. Nu gör vi fler satsningar för att utveckla hamnen och infrastrukturen, berättar Björn Alvengrip, vd på Hallandshamnar.

Ny väganslutning till E6

En av satsningarna gäller en fortsättning på projektet att bygga “Södra infarten“, en ny väganslutning från E6 och riksväg 15 in till Halmstads hamn. Etapp ett för Södra infarten är redan klar och nu påbörjas etapp två, som ska stå klar 2025, ett projekt som till stor del finansieras av kommunen, men också av Trafikverket.

Ny hamndel för återvinning

I Oceanhamnen etableras en ny kaj på 200 meter och en ny yta för godshantering på 21 000 kvadratmeter. Det är exportvolymer från Stena Recycling som flyttas ut till den nya kajen där hamnbassängen får ett ökat djupgående på 12 meter. När hamnen kan ta emot mer djupgående fartyg finns potential att öka kapaciteten i detta segment med cirka 40 procent och samtidigt öppna upp för nya logistikflöden. Byggnationen startar i början av 2023 och beräknas stå klar våren 2024.

Visionsbild för den nya hamdelen i Oceanhamnen. Illustration Hallandshamnar

– Stena Recycling har export av alla möjliga återvinningsmaterial, där en stor del är fragmenterat skrot som exporteras till smältverk i bland annat Turkiet och USA. Den nya kajen gör att Stena kan öka sin kapacitet rejält, säger Björn Alvengrip.

Kajen i Oceanhamnen kommer att vädersäkras och ytorna höjs till tre meter över havet för att stå emot klimatförändringar, och det nya hamnområdet förbereds för att möjliggöra för eldrivna maskiner och fordon. På flera platser inom hamnområdet placeras också smarta sensorer för att samla in data avseende miljöfaktorer som väder och vattendjupets förändringar. Inom området upprättas ett högspänningsnät för att tillgodose framtida kapacitetsbehov och möjlighet att uppgradera effektuttaget vid behov.

Återvinningshanteringen delar idag ytor med stål- och metallhanteringen, som tack vare den nya kajen också får ökad kapacitet. En del av hamnen som idag inte används i så hög utsträckning och som vätter mot Nissan, ska avecklas och göra plats för stadsutveckling.

– När vi flyttar ut godshanteringen från ett äldre hamnområde möjliggör vi också för stadsutveckling i den gamla hamndelen och minskar risken för buller och damm från godshanteringen, säger Björn Alvengrip.

Nya järnvägsspår

Den tredje delen i satsningen är att bygga nya järnvägsspår till hamnen, en kapacitet som behövs enligt Björn Alvengrip:

– Vi har flera tågpendlar till och från hamnen idag som drivs av Bring, Cargonnet och Green Cargo, och fler planeras tillkomma under 2023. Vi märker tydligt att efterfrågan på intermodala logistiklösningar växer på containersidan. Med ny järnvägsinfrastruktur i hamnområdet får vi goda förutsättningar för en ökad kapacitet och tillväxt inom järnvägssegmentet, säger Björn Alvengrip.

Av Hilda Hultén