Hitachi Rail digitaliserar Malmbanan

Hitachi Rail får i uppdrag att uppgradera Malmbanan med signalsystemet ERTMS. Projektet blir den första stora implementationen av det nya signalsystemet i Sverige.

Det nationella programmet för järnvägsdigitalisering börjar med moderniseringen av Malmbanan. Uppdraget innefattar leverans av ERTMS nivå 2 Baseline 3,6-systemet längs den 14 mil långa järnvägen mellan Gällivare och Boden.

– Vi är stolta över att Trafikverket återigen visar Hitachi Rail sitt förtroende genom att tilldela oss uppgiften att modernisera denna viktiga järnväg. Utöver detta första steg är vi redo att fortsätta arbetet med de kommande sträckorna som enligt planen ska uppgraderas fram till 2030, kommenterar Eric Morand, nordisk chef på Hitachi Rail.

ERTMS står för European Rail Traffic Management System (europeiskt säkerhetssystem för tåg). Det är ett EU-gemensamt signalsystem som ska förenkla trafikledning och underhåll, och på sikt underlätta trafik mellan länderna. Tekniken har varit i kommersiell drift på Haparandabanan sedan 2013.