H&M ska spara – 1 500 tjänster bort

H&M-gruppen har påbörjat ett globalt åtgärdsprogram för att minska kostnader och ytterligare effektivisera verksamheten. Programmet berör administrations- och overheadkostnader och innebär också en minskning om cirka 1 500 tjänster.

Totalt sett beräknas det ge årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor som förväntas bli synbara under andra halvåret 2023. Programmet bedöms leda till en omstruktureringskostnad om drygt 800 miljoner kronor som kommer att belasta fjärde kvartalet 2022.

– Vårt påbörjade åtgärdsprogram innebär att vi ser över vår organisation och vi har stor respekt för att medarbetare påverkas av detta. Vi kommer att stötta våra kollegor för att hitta bästa möjliga lösning för deras nästa steg, kommenterar modejättens vd Helena Helmersson.