Intervjun: Koll på datan – Gordons styrka

Ur Dagens Logistik nr 2 2021

Pandemin har lett till en enorm efterfrågan på hemleveranser av mat. Gordon Delivery är den av last mile-uppstickarna som siktat in sig på matleveranser – och nu växer man snabbt. “Vår fördel är att vi levererar för flera aktörer, och därför kan optimera logistiken.” säger Ali Ghoce, grundare. 

Tech-bolagen har gjort stora insatser för att driva logistikbranschen i en mer kundorienterad riktning. En av dessa aktörer är last mile-aktören Gordon Delivery, som grundades av Ali Ghoce och Per Källgården 2015. Sedan starten har man tagit in kapital flera gånger för att kunna växa, och särskilt under pandemin har bolaget gjort en ordentlig tillväxtspurt. 

– Vi omsatte 37 miljoner i april 2021, håller vi den här takten landar vi på en rullande omsättning på 450 miljoner, förklarar Ali Ghoce. 

– I år kommer vi expandera till Tyskland, och vi planerar att fortsätta växa i Europa framöver. Vi upplever att marknaden är outvecklad, och att det verkligen finns ett behov av en Gordon i många länder. 

Siktar mot lönsamhet

Ali Ghoce hade själv ingen logistikbakgrund när han startade Gordon, däremot en stor kunskap om mjukvara och IT för retailbranschen, bland annat från Visma, där han var med och byggde flera av de nya apotekens IT-system efter privatiseringen 2009. 

Ali Ghoce. Foto Klara Eriksson.

Hur kom det sig att du gav dig in på last mile-leveranser av mat? Det klassas ju som bland det svåraste och dyraste logistiksegmentet?

– Det var nog lite på grund av naivitet och okunskap, men också att gör vi det bra så blir det riktigt svårt att slå oss på fingrarna, konstaterar Ali Ghoce, som påpekar att deras konkurrensfördel är att de kör för flera aktörer, och har större möjlighet att fylla bilarna. 

Annars har jag aldrig sett en bransch där visionerna är så stora och verkligheten ligger så långt ifrån, som i logistikbranschen. Det är mycket snack och lite verkstad – men det är på väg att förändras. Vi nya pushar de gamla. 

– Det finns en sak som ex Ica eller Mathem, som kör transporterna i egen regi, alltid kommer ha svårt för: de måste ha bilar för att klara sin peak, och resten av tiden står bilarna stilla och kostar pengar, medan vi som kör för många olika aktörer kan ha dem ute på ett helt annat sätt, säger Ali Ghoce, som menar att med tillräcklig stor andel av marknaden, så kommer man nå lönsamhet. 

– Dessutom jobbar vi med data på ett helt annat sätt än de traditionella dagligvarukedjorna gör. Vi utvecklar vår plattform hela tiden och samlar data för varje leverans. Vår viktigaste KPI, “drop per hour”, ökar hela tiden, och därigenom ser vi att vårt arbete ger effekt, säger Ali Ghoce. 

– Tittar man på dagligvaruaktörernas slot-tider för hemleverans, så ser man att de bygger mycket på gissningar, medan vi har data på vad kunderna vill ha och är beredda att betala för. Våra kunskaper inom tech ger oss en enorm fördel när vi bygger vår verksamhet. 

En spaning som många har delat med mig är att matleveranser först kommer bli lönsamma då man kan kombinera matkassen med andra varor, vad tror du om det?

– Samleveranser är framtiden, men just nu satsar vi på det kylda segmentet. Vi kommer bland annat att lansera en tjänst mot “health care” – Kry bland annat. Det finns mycket tester man kan göra hemma – det ser vi växer, och där behövs kylda leveranser, säger Ali Ghoce. 

– Annars har jag aldrig sett en bransch där visionerna är så stora och verkligheten ligger så långt ifrån, som i logistikbranschen. Det är mycket snack och lite verkstad – men det är på väg att förändras. Vi nya pushar de gamla. 

Tech- och logistikbolag

Gordon Delivery säljer inte bara last mile-tjänster för mat-ehandel, utan även sin plattform för optimerad last mile-logistik.

– Det är en liten del av affären, men vi har kunder både i Sverige och utomlands, förklarar Ali Ghoce. 

Idag når Gordon Delivery 80 procent av Sveriges befolkning. Bland kunderna finns en rad matkasseföretag, däribland Hellofresh, Simple Feast och Svarta Lådan. Gordon kör också mycket åt Coop, och på sistone har en rad enskilda Ica-handlare anslutit sig.

Självklart vill man fortsätta ta marknadsandelar inom leverans av dagligvaror, och i framtidsplanerna finns redan en omlastningshubb nära Stockholm, i det fall att flödena från Axfood och Ica, som nu bygger automatiserade jättelager norr om Stockholm för e-handelsplocket, skulle hamna hos dem. 

– Det blir inte effektivt att köra hela vägen från Bålsta och Brunna med småbilar ut till kund, utan det behövs en sorteringsanläggning närmare staden där kassarna kan omlastas. Vi har det på ritbordet, ingenting är klart ännu men det är mycket intressant. 

Hållbarhet viktigt branschmål

Social och ekologisk hållbarhet är viktigt för företaget och också något som är viktigt för många av Gordons kunder. Till 2024 ska 60 procent av Gordons cityleveranser köras på el – något som är särskilt utmanande för en kyl-transportör, eftersom även aggregaten kräver stora mängder energi. 

– Till årsskiftet kommer det en del bilar från bland annat Toyota och Maxus. Sedan har vi tagit fram en egen prototyp för cityleveranser, tillsammans med Chalmers m fl. Den rullar redan idag och den kommer ha en stor roll i city. 

– Men att samordna leveranser är det viktigaste. Att inte köra hela vägen ut till Värmdö med en matkasse. 

Gordons har tillsammans med Chalmers Industriteknik, E-tron, Coop, Castellum och Stockholms stad utvecklat ett elfordon för urbana leveranser av dagligvaror. Foto Gordon Delivery.

I media har budbranschen uppmärksammats för chaufförernas arbetssituation, där många aktörer kritiserats för dåliga villkor och ersättning. Att tech-bolagen oftast inte har egna anställda gör det svårt för fackförbund att arbeta för rimliga löner och arbetsvillkor. 

Idag har Gordon 300 chaufförer i sin egen tjänst, som utgår från 10 terminaler i Sverige och tre i Danmark. 70 procent av Gordons leveranser körs i egen regi, 30 procent med samarbetspartners.

Gordon Deliverys chaufförer är inte heller anställda av Gordon, utan är egenföretagare under samarbetspartnern Cool Company. Dock får de enligt Ali Ghoce lön som minst i nivå med Transports kollektivavtal, och ersättning för obekväm arbetstid och alla andra rättigheter, i linje med avtalet. 

– Det går i linje med våra värderingar, och jag känner mig trygg med att säga att våra “Gordoneers” uppskattar att jobba hos oss. Sedan tror jag heller inte aktörer som Coop och Axfood hade varit intresserade av att jobba med oss om vi körde “Foodora-varianten”. 

Av Klara Eriksson