Minskad omsättning men ökad lönsamhet för Dachser

Dachser Nordic minskade omsättningen med 4 procent under pandemiåret 2020. Samtidigt ökade vinsten rejält med nära 30 procent, till en vinst före skatt på 93,3 miljoner kronor. Dyrare fraktpriser är en av förklaringarna.

Volymer och omsättning minskade något, men vinsten ökade rejält för Dachsers nordiska koncernbolag Dachser Nordic under 2020, som har 477 anställda i Danmark, Norge och Sverige. Totalt omsatte den nordiska verksamheten 1,729 miljarder SEK 2020, mot 1,798 miljarder under 2019.

Framförallt har Dachsers danska verksamhet dragit ned omsättningstalen, medan Dachser Sverige ökat både omsättning och resultat. Bäst gick dock European Logistics-divisionen i Norge, som ökade vinsten före skatt med över 70 procent för 2020. Att Dachser haft egen chartertransportkapacitet under 2020, samt de höga fraktavgifterna för interkontinentala transporter, har bidragit till årsresultatet.

René Sidor. Foto Sine Nielsen/Dachser

– Vi har varit fullt ut operativa i hela vårt europeiska nätverk och vi har fortsatt att köra våra dagliga linjebilar från Skandinavien till hela Europa. En förutsättning för detta är att vi har en nära dialog med våra samarbetspartners, som har gett prov på en imponerande flexibilitet på en volatil marknad, kommenterar René Sidor, vd för Dachser Nordic.

2021 har hittills präglats av vaccinutrullningen, som utgör ett ljus i slutet av pandemin, och att godsvolymerna har stabiliserats ytterligare. Enligt René Sidor har även kundkraven förändrats.

– Vi ser bland annat nya krav på miljövänligare transporter. Vi möter detta genom att arbeta med frågan på nordisk nivå och ställa krav på våra samarbetspartners vad gäller euronormer och minskade koldioxidutsläpp.

Dachser är ett tyskt familjeägt fraktföretag som erbjuder transportlogistik, lagerhållning och kundspecifika tjänster inom flyg-, sjö- och vägtransporter samt kontraktslogistik. Bolaget har 30 800 anställda och egna dotterbolag i 42 länder och totalt omsatte bolaget 5,6 miljarder euro 2020.

NYCKELTAL: Dachser Nordic20202019201820172016
Nettoomsättning (mn kronor)1 7291 7981 6581 4321 375
Resultat före skatt (mn kronor)93,373,465,242,345,6
Antal medarbetare477475455433425
EBIT-marginal5,64,24,23,23,7
Försändelser2 236 9912 094 5102 051 9832 064 3492 063 852
Tonnage799 024815 589790 961725 226730 893