Jörgen Warborn (M) ska landa EUs utsläppsreglering för sjöfarten

Svenske EU-parlamentarikern Jörgen Warborn (M) har utsetts till huvudansvarig för den nya EU-lagstiftningen FuelEU Maritime. EU planerar att gå före IMO och reglera den europeiska sjöfarten – då en internationell reglering dröjer.

EU ha lagt fram lagförslaget FuelEU Maritime för att minska utsläppen från europeiska sjöfarten. Fartygstrafiken till och från hamnar i EES står för cirka 11 procent av alla koldioxidutsläpp från transporter i EU och 3–4 procent av de totala koldioxidutsläppen i EU.

Målet för den nya lagstiftningen är att “öka användningen av hållbara alternativa bränslen inom sjöfarten och i hamnarna i EU genom att ta bort hinder på marknaden som bromsar deras användning, samt undanröja osäkerheten om vilka tekniska alternativ som är redo för marknaden”. Initiativet ingår i ett paket som ska se till att sektorn bidrar till EU:s mål att bli klimatneutralt till 2050.

Enligt Moderaterna i Europaprlamentet är detta dock “förknippat med mycket stora kostnader och ännu saknas tillräckliga volymer alternativa bränslen för att möta efterfrågan. Svåra förhandlingar väntar nu för att jämka ihop hänsynen till ekonomi, klimat och 27 EU-länders olika intressen.”

– Sjöfarten är blodomloppet i den globala ekonomin och avgörande för att vi ska ha varor på butikshyllorna och arbeten att gå till. Det är viktigt att sjöfarten också är med och bär ett ansvar för klimatomställningen, men det är svårt, dyrt och tekniskt komplicerat att göra det i praktiken. Vi kan inte införa lagar som slår undan benen för europeiska rederier och ger orimliga fördelar till konkurrenter utanför EU, kommenterar Jörgen Warborn (M).

Lagförslaget ska nu behandlas i EU-parlamentets transportutskott, där Warborn kommer ansvara för att ändra lagtexten och leda förhandlingarna mellan partigrupperna.