Klimatanpassning i fokus på Transportforum 2022

Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledde årets Transportforum den 16– 17 juni i Linköping. Årets tema är klimatanpassning, och den röda tråden under inledningssessionen var hur transportsektorn påverkar klimatet – och hur klimatförändringarna påverkar transportsystemet. 

Den 16–17 juni hålls Transportforum i Linköping. Konferensen arrangeras av VTI och är med sina omkring 1 500 deltagare och 50 utställare varje år Nordens största konferens för transportsektorn. 

Transportbranschen är samlad i Linköping för Transportforum 2022. Foto Hilda Hultén

Efter en kort inledning av VTIs generaldirektör Tomas Svensson höll infrastrukturministern Tomas Eneroth sitt traditionsenliga inledningsanförande med ett inspirerat tal om hur Sverige ska ta ledningen i klimatomställningen av transportsektorn

– Vi ska klara klimatomställnigen. Utgångspunkten är att inte sitta på läktaren, utan att alla ska göra sitt, i hela Sverige. Sveriges väg är att vi ska satsa på omställning i hela landet. Vi ska ta ledningen och visa att det går, det kommer ge både jobb och framtidstro, sa Tomas Eneroth bland annat. 

Moderatorn Karin Klingenstierna passade på att fråga Eneroth om hur den nya infrastrukturen som ska till för att klara omställningen ska finansieras. 

– Många drömmer om att någon annan ska betala för infrastrukturen och omställningen. Bara under denna planperioden skjuter vi till 134 miljarder kronor, vi vidgar ramen till närmare 900 miljarder i infrastrukturplanen. Men sanningen är att vi alla måste vara med och finansiera omställningen, och inte hoppas på att någon annan ska göra det här, svarade Tomas Eneroth.

Enligt Tomas Eneroth ligger Svensk fordonsindustri bra till i omställningen.

– Om vi backar 10–15 år var jag inte så imponerad, men nu ligger företag som Volvo och Scania väldigt långt framme inom elektrifieringen. Sen går regelutvecklingen för att få till autonoma elektrifierade fordon alldeles för långsamt, det riskerar att bli ett hinder för utvecklingen i Europa, påpekade han. 

Bland övriga inledningstalare fanns bland annat Erik Jenelius, universitetslektor och avdelningschef för Transportplanering på KTH, som berättade om hur väder och natur påverkar framkomligheten i transportnätet, David Bendz, forskningchef vid Statens geotekniska institut, SGI, pratade om vikten av att skydda viktiga naturvärden i utvecklingen framåt, och Ulrika Honauer, avdelningschef för Vägsystem på Trafikverket, berättade om hur underhållsbehovet ser ut och den nationella underhållsplanen för vägsystemet ser ut.

Therése Sjöberg. Foto SMHI

Ingen kommer undan

Therése Sjöberg, sakkunnig inom transporter och infrastruktur vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI, berättade om klimatets påverkan på transporterna. 

– IPCC har med sina senaste rapporter konstaterat att det är otvetydigt att mänsklig påverkan har höjt temperaturerna, globalt med 1,1 grad hittills och i Sverige med ca 2 grader, så uppvärmningen kommer gå fortare här uppe i norr, konstaterade hon. 

Transportsektorn kommer sjölvklart att påverkas av det här också, ingen kommer att komma undan, konstaterde hon.

– Vi måste förbereda oss på extremer i forma av värmeböljor, skyfall, skogsbränder, torka, men också översvämningar som kommer att påverka framkomligheten för alla trafikslag. För den markbundna infrastrukturen ser vi redan nu fenomen som blödande asfalt, spårbildning på järnvägen och minskad bärighet i vägnätet. Det blir också mer svårförutsägbar halkbekämpning, och vi ska inte heller glömma alla som jobbar på vägar och järnvägar, som kommer få en extrem risk för hetta på sin arbetsplats.

I den avslutande panelen diskuterades hur vi ska transformera samhället och förbereda oss för klimatanpassning av transportsystemet.

Karin Klingenstierna modererar paneldebatten med Erik Jenelius, KTH, David Bendz, SGI, Ulrika Honauer, Trafikverket och Therése Sjöberg, SMHI.

– Vi kanske måste ta de här läskiga besluten och kanske planera om redan nu för hur vi lägger vägar och infrastruktur, med perspektivet av hur det kommer att se ut med risker för översvämningar och annat om 50-100 år. Vi måste verkligen se till att minska utsläppen så mycket som möjligt, och så snart som möjligt, sa Therése Sjöberg.

Det gäller att inte heller skapa problem framåt genom att fatta fel beslut nu, påpekade David Bendtz:

– Det finns ju exempel på klimatanpassningslösningar som man bygger fast sig i, och som blir väldigt dyra för det framtida samhället att ta sig ur.

Både panelen och publiken, som fick svara på mentimeterfrågor via konferensappen, var överens om en sak: Klimatanpassning av transportinfrastrukturen blir oundviklig i framtiden – ökade störningar är något vi kommer att få leva med.

Text och foto Hilda Hultén