Krönika: Informationsflödet – det viktigaste flödet?

Att skapa hållbara logistikflöden handlar till syvende och sist om att lösa informationsflödet, skriver Plan-profilen Joakim Rydh på Forefront Consulting i en krönika, och reflekterar över sina intryck från Plankonferensen i Jönköping i april.

Krönika ur Planetern i Dagens Logistik nummer 2 2023

0,3 procent – är det en rörelse eller är det bara en fluga? Händer elektrifieringen av transporterna nu eller är det fortfarande för tidigt? Förra året hade vi 253 tunga helelektriska fordon på våra vägar, av 86 000. Det var en av många saker jag lärde mig under årets Plan-konferens i Jönköping.

Joakim Rydh, försörjnings- och inköpskonsult på Forefront Consulting och styrelsemedlem i Plan Region Öst. Foto Hilda Hultén

Vi har en bit kvar kan man ju konstatera. Hållbarhet var ett genomgående tema på konferensen och att det då pratades om transporterna är ju helt väntat, det är ju trots allt ett nätverk för logistiker.

De elektrifierade transporterna som företeelse i all ära, men jag reflekterar ännu mer på att hållbarhetsfrågan bygger på att vi lyckas lösa informationsflödet. Det är för mig centralt. Utan kvalitativ, tillgänglig, data har vi problem. Hur ska vi annars kunna lösa laddningsoptimering, överflödet av luft i transportflödet och inte minst få till cirkulära flöden?

”Det är ju så sjukt mycket att ta in! Jag pallar inte, var börjar man?!” känns som en helt naturlig reaktion. Det är bara det att vi inte har tid att vänta, vi behöver börja nu!

Jag tänker att processerna i försörjningskedjan är grunden för informationsinsamlingen, i det stora som i det lilla. Med det i åtanke ska vi på alla nivåer kartlägga våra processer, samla kravställningar och aggregera till systemstöd och utveckling. Till exempel är ett cirkulärt flöde inte särskilt enkelt att hantera, det har många parametrar att ta hänsyn till och som vi som var på Plan-konferensen fick lära oss, så finns sällan systemstöd för att generera en tillförlitlig prognos av flödena. ”Hur många produkter får jag tillbaka? När kommer de? Hinner jag beställa nya om återflödet inte är tillräckligt?” Genom att kartlägga flödena och processerna och verkligen förstå hur det hänger ihop skapar vi förutsättningar för att förstå vilken information vi behöver, när och från vem. Jag vet, jag har själv byggt excel-modeller för att förutsäga behoven i ett cirkulärt system. Genom kartläggning hittar vi luckor i informationsflöden,  grundorsaker till dåligt anpassade lastbärare eller vad det nu är för situation vi sitter med just då att lösa.

Elektrifierade transporter behöver tillgång till helt annan typ av information än den vi behövt för transporterna historiskt

Gartner talade för ett par år sedan om autonoma supply chains som tar egna beslut och lämnar till oss människor att fokusera på kundupplevelsen, en utopi förstås men en vision som heter duga. För mig är de där få tunga, helelektrifierade fordonen en början på en förändring som är här för att stanna och som är nödvändig. Den kommer i flera lager och på olika tidshorisonter, de elektriska fordonen i liten skala är redan här och flottorna som förändrar transporterna i grunden kikar fram runt hörnet. De behöver tillgång till bättre data  först, helt annan typ av information än den vi behövt för transporterna historiskt. Per-Olof Arnäs från Einride visade på konferensen tydligt att nu behövs kunskap om bl.a. väder, batterikondition, topografi och hastighet för att planera en flotta av helelektriska tunga fordon, utöver det behöver vi också börja arbeta mycket mer tillsammans och tvärfunktionellt på nya sätt.

Det är en helt annan produktion och ett helt annat transportsystem som väntar, en som jag ser fram emot, men vi har en bit kvar att gå. Det är bara att hänga med!!

Joakim Rydh