Tomma butikshyllor när Dagabs nya lager rampas upp

Närmare 200 Axfood-ägda butiker har drabbats av leveransproblem de senaste veckorna sedan Dagab haft driftproblem i sitt nya, högautomatiserade jättelager i Bålsta. “Det har varit allt från brandlarm som utlösts och kranar som stannat, till IT-problem. Några butiker har drabbats otroligt hårt, men vi börjar se en ljusning, berättar Dagabs kommunikationschef Marie Svaton.

Så här såg det ut i en av Hemköps butiker i centrala Stockholm tidigare i veckan. Foto: Läsarbild

För 15 veckor sedan startade de första leveranserna från livsmedelsjätten Axfoods logistikbolag Dagabs nya högautomatiserade jättelager i Bålsta, som planeras att tas i drift successivt under 2023-2024. Hittills är det endast torrvarusegmentet som levereras ut från det nya lagret och hittills har 200 butiker kopplats på i flödet.

Men de senaste veckorna har intrimningen av anläggningen stött på flera problem som gjort att leveranserna strulat och flera Axfood-ägda butiker, som Willys och Hemköp, har rapporterat om tomma hyllor och leveransproblem på torrvarusidan i bland annat Dagligvarunytt, som först rapporterade om leveransproblemen.

– Det har varit alla möjliga problem som hopade sig under ett par dagar, från brandlarm som utlöstes så att delar av lagret fick utrymmas och produktionen stoppas, till en kran som stannat vid utlastningsbanorna så att det bildats kö, och en brandvägg som aktiverats så att våra olika IT-system inte kunnat kommunicera med varandra. Enskilt skulle dessa händelser inte ha orsakat så stora störningar, men tillsammans har det blivit problematiskt, och vissa butiker har haft det otroligt tufft, dit flera leveranser har uteblivit, berättar Marie Svaton, kommunikationschef på Dagab.

Dagabs centrallager i Bålsta. Foto Dagab

Pausar upprampningen av torrvaror

Dagabs nya lager i Bålsta är 126 000 kvm stort och ska försörja både Axfoods butiker, e-handeln och grossistverksamheten med torra, kylda och frysta varor när det är i full drift 2024. Lagret har totalt 150 000 kvm golvyta och ersätter bolagets siter i Borlänge, Skellefteå, Årsta, Jordbro, Sätra och Örebro. I full drift ska lagret hantera 60 procent av koncernens totala volymer, varav 80 procent automatiserat, med Witron som automationsleverantör.

– Vi började med det torra sortimentet i början av året, och därefter är tanken att utöka med det kylda sortimentet och sist frysvaror, och vi beräknar kunna vara i full drift någon gång under 2024, berättar Marie Svaton.

På det stora hela så påverkar inte störningarna Dagabs upptrappningsplan av det nya lagret, men problemen har gjort att man nu pausar upptrapningen av torrvaror till augusti.

Tomma hyllor i en Hemköp-butik i Stockholm. Foto: Läsarbild

– Planen var att ta in hela volymen torrvaror under sommaren, men nu väntar vi till efter semestern för att hinna få ordning på problemen och komma ikapp. De senaste dagarna har produktionen fungerat stabilt, och vi har satt in extra transportresurser för att komma ikapp med leveranserna, men vi har fortfarande en “backlog” att jobba av, och jag kan inte svara på hur lång tid det kommer att ta innan vi är ikapp med leveranserna.

Har butikerna varit förberedda på att den här typen av störningar kan hända under intrimningen av lagret?

– Ja vi har väl försökt informera butikerna, och det är ju inget ovanligt att det kan bli störningar i leveranser och inkörningsproblem när man byter logistiklösning och flyttar lager. Självklart är detta ändå jobbigt för butikerna som drabbats hårdast av störningarna, men vi ser en ljusning och hoppas att vi snart ska vara ikapp.

Att automatisera logistiken är ju ett sätt att effektivisera, men det gör ju också verksamheten mer sårbar för störningar. Är det något som oroar er?

– Det är klart att det är känsligt, det är många system som ska prata med varandra för att verksamheten ska fungera. Samtidigt så tror jag inte att ett manuellt lager fungerar särskilt bra om man får IT-problem – de flesta manuella lager har ju också digitala system som styr vad som ska plockas och var.

Finns det någon att skylla problemen på?

– Nej, vi har testat systemen så mycket vi kunnat innan vi gått live för att det ska bli så lite störningar som möjligt och alla inblandade gör allt de kan för att lösa problemen. Men vissa problem kan man inte upptäcka i testmiljö, de händer först när man går in i skarpt läge, och nu hade vi otur med flera händelser samtidigt. Det finns ingen syndabock här, och lyfter man blicken lite så har vi haft en bra start för vår lösning. Automationen är effektiv och jobbar snabbt, och under större delen av den här inkörningsperioden har allt fungerat jättebra.

Av Hilda Hultén