Luleå Hamn vill bli näst störst i Sverige

Luleå Hamn vill dra nytta av det kluster med gröna industrier som håller på att bildas i regionen och bli Sveriges näst största hamn. Godsvolymerna ska öka från 8 till ca 32 miljoner ton per år. För att möjliggöra satsningen som kallas Nya Luleå Hamn söker de operatör och extern finansiering.

Luleå Hamn planerar att bygga ut den befintliga hamnen med ny infrastruktur i form av bland annat allvädersterminaler där anlöpande fartyg kan lossas och lastas under tak, tempererade lagerhallar för stålrullar (coils-hotell) och järnvägsanslutningar. Samtidigt pågår Projekt Malmporten som ska göra farleden in till Luleå farbar för större och mer djupgående fartyg och en ny kaj på 1 068 meter ska anläggas. Sammanlagt handlar det om mångmiljardinvesteringar. Bara Malmporten beräknas kosta runt 2,7 miljarder kronor.

För att möjliggöra vad man kallar Nya Luleå Hamn söker nu hamnföretaget en extern partner, operatör, som kan stå för byggnation, drift, underhåll och finansiering.

– Vi går nu ut med en intresseförfrågan till marknaden, en så kallad RFI, dels för att scanna av marknaden på intressenter, dels för att bättre förstå vad marknaden kan erbjuda i form av finansiering, byggnation, drift och underhåll. Planen är att upphandlingen ska gå ut under sommaren, kommenterar Anders Dahl, vd för Luleå Hamn.

Anders Dahl, vd för Luleå Hamn. Foto Luleå Hamn.

Hamnen blir ett naturligt logistiknav för många av de gröna industrier som nu utvecklas i Luleå Industripark och regionen. Bara från H2 Green Steels fossilfria stålverk i Boden väntas volymerna i Luleå hamn öka med 80 procent. Därtill kommer LKAB, SSAB och flera andra stora industrier. I industriparken planeras också en stor konstgödselfabrik och en batterianodfabrik från Talga.

– Vi ser stora möjligheter för en stark, långsiktig expansion av Nya Luleå Hamn. När det här gröna industriella klustret är realiserat kommer det i sig att generera intresse från fler aktörer. Det är lärdomen från andra starka klusterbildningar som driver världsledande utveckling, kommenterar Anders Dahl.

Intresseförfrågan som ligger ute rör bland annat allvädersterminaler, coils-hotell, anslutande järnväg samt befintliga hamnanläggningar i den allmänna hamnen. Tanken är att inleda dialoger med intressenter så snart som möjligt efter offentliggörandet av RFI:n i februari.

– Vi vill ha en stabil och långsiktig lösning som är lönsam för operatören, attraktiv för kunder och väl fungerande för oss. Vi kommer att vara noggranna för att få till stånd en så optimal lösning som möjligt i dialog med aktuella intressenter, avslutar Anders Dahl.