H2 Green Steel kan öka Luleå Hamns volymer med 80 procent

Nyligen tillkännagav H2 Green Steel sin planerade investering av ett fossilfritt stålverk i Boden. Etableringen kan komma att öka Luleå Hamns volymer med 80 procent och bredda hamnens verksamhet.

Dagens Logistik har tidigare skrivit om att H2 Green Steel (H2GS) valt Boden som plats för etableringen av sitt nya fossilfria stålverk, som planeras vara i produktion 2024. Om planerna går i lås väntas investeringen öka volymerna i Luleå Hamn med 80 procent jämfört med dagens volymer. Ökningen skulle bland annat bestå av en flerdubblad mängd järnskrot avsedd för återvinning.

– H2 Green Steel kan förändra Luleå Hamn för alltid. Omställningen till en grönare basindustri går helt i linje med vår egen strävan mot minskat klimatavtryck och etableringen kommer sannolikt driva på och accelerera vår utveckling mot en ännu mer hållbar hamn, kommenterar Henrik Vuorinen, vd för Luleå Hamn.

Det är inte bara de kraftigt ökade volymerna som kommer påverka hamnen. Produktionen kommer även bredda hamnens verksamhet då stora volymer av ett helt nytt godsslag, så kallade stål-coils, ska hanteras. Etableringen kan också skapa trafik med fartygstyper som idag inte trafikerar Luleå Hamn och skapa nya möjligheter för ökad automation och autonoma processer i hamnen.

– Tajmingen med stundande projekt Malmporten, som kommer fördjupa farlederna och modernisera hela verksamheten, hade inte kunnat vara bättre. Vår ambition är att vara en aktiv partner för H2 Green Steel för att tillsammans kunna hitta den mest effektiva och hållbara logistiklösningen från fabrik till kund, kommenterar Henrik Vuorinen.