Många nyttor med Loadhogs förpackningslösningar

ANNONS Tillverkningsindustrin inser alltmer fördelarna med returförpackningar (RTP) i strävan mot att bli mer hållbara och samtidigt kapa logistikkostnader. Här kan Loadhogs innovativa, återanvändbara förpacknings- och lastbärarsystem vara till stor hjälp: inte minst Dolly Max, som adderar en effektiv och flexibel rullande lastbärarlösning till Loadhogs utbud. 

Brittiska Loadhog grundades 2003 av innovatören Hugh Facey, som en avknoppning från hans bolag Gripple, som bl a utvecklat “grippeln” – ett innovativt stålvajerlås för stängsling. 

Loadhog, fritt översatt “lastsvinet”, utvecklar olika typer av innovativa cirkulära förpacknings- och lastbärarsystem. Bolaget har prisats för sina innovativa lösningar, bland annat belönades bolagets “pall-lock” med The Kings Award 2023. Det är  ett plastlock med infällbara remmar och en integrerad spännmekanism för lastsäkring direkt i pallen eller annan lastbärare, vilket ersätter lastsäkring med exempelvis sträckfilm. 

Ägs av de anställda

Att bädda för en hög innovationstakt ligger i Loadhogs DNA; dels ägs bolaget av de anställda vilket skapar en allmän drivkraft att uppfinna, utmana och implementera nya lösningar. Men Loadhog har också satt ett KPI-målet att minst 25 procent av intäkterna ska komma från försäljning av produkter som funnits på marknaden i max fyra år. 

Penguin Random House har ersatt plastning av pallar mot lastsäkring med Loadhogs Pallock: Detta har dels minskat tiden för lastsäkring från 3 minuter till 20 sekunder per pall, anvädningen av plastfolie har nästan halverats och fyllnadsgraden i transporterna har ökat, då locket gör pallarna stapelbara. Foto Loadhog

Ökad efterfrågan på cirkulära förpackningar

Det är inte bara stigande kostnader för löner, bränsle och engångsförpackningar som gör att många tillverkande företag och varuägare söker lösningar som ger lägre transport- och hanteringskostnader. Även företagens egna klimatmål och skärpt lagstiftning, inte minst EUs nya hållbarhetslagstiftning kring utsläppreduktioner, spårbarhet och ökad återanvändbarhet för förpackningar driver behovet av hållbara förpackningslösningar.

Dolly Max-vagnen kan användas till flera olika typer av lastbärare – dels Loadhogs eget utbud av lådsystem, men också till vanliga pappkartonger. Foto Loadhog

Men trots att det idag finns en uppsjö av plastbehållare på marknaden, så är transporten av godset fortfarande en utmaning i många lager.

Dolly Max ersätter rullburen

En av Loadhogs senaste innovationer finns inom nästa generations rullande förpackningssystem; Dolly Max (bild till höger), ett modulärt och mångsidigt hjulförsett chassi i hårdplast som anpassas till produktions- och leveranskedjan.

Dolly Max är kompatibel med en mängd olika förpackningar för styckgods eller löst bulkgods, även traditionella kartonger. Den är därmed en idealisk ersättning för krympplastpallar, pallfraktare eller rullburar – som alla har nackdelar.

Krympplastade pallar innebär onödig användning av engångsplast för transporten, och liksom  pallfraktare kräver de även investeringar i separat hanteringsutrustning. Rullburar kan vara tunga att flytta, har vassa kontaktpunkter i metall och bromsarna är ofta  ineffektiva.

Dolly Max, å andra sidan, är lätt att manövrera och har en one-touch bromsmekanism. Kombinerad med Loadhogs olika flergångsförpackningar – oavsett om det är varianter med påsatt lock, bygelarm eller hopfällbara lådsystem och Loadhogs pall-lock, får du som varuägare ett säkert hanteringssystem från A till Ö, och med Dolly Max blir förpackningssystemet nästan oändligt konfigurerbart. På detta sätt ger Dolly Max den ultimata cirkulära tranpsortförpackningslösningen (RTP) som helt eliminerar behovet av engångsförpackningar.

Stor möjlighet till variation

Dolly Max-systemet har också en vikbar hylsa för att transportera skrymmande produkter. Låsmekanismen sitter med god åtkomst även om man har skyddsskor och gör att man också kan bygga ihop flera dollys till större rörliga lastbärarsystem genom att använda en Loadhogs lastbricka på rullvagnarna så skapas en säker plattform för att lägga till behållare.

Flera rullvagnar kan även länkas samman i ett tåg, vilket effektiviserar hanteringen och minskar beopvet av både gaffeltruckar och hantering. 

Bland Loadhogs kunder finns bland annat Bizerba, som minskat dubbelhanteringen och sparat 3 mils promenad per år och anställd med hjälp av Loadhogs Pally 86-docka. Fästelementtillverkaren Böllhoff sparar runt 125 000 euro per år i minskad arbets- och plastfoliekostnad med Loadhogs Pally 86 och “Half Euro Pallet” lock. En annan nöjd kund är Penguin Random House som bytt ut plastade pallar mot pallar som lastsäkras med Loadhog’s pall-lock: Förlaget skickar pall-lock till sin printleverantör som använder dem för att säkra laster för leverans till Penguins distributionscenter, varifrån de returneras i en sluten slinga. Locket har dels minskat tiden det tar att lastsäkra en pall från 3 minuter till 20 sekunder, och bara under det första året sedan systemet infördes så minskade Penguins konsumtion av plastfolie med drygt 47 procent. Pall-locket gör dessutom att bolaget kan stapla pallarna dubbelt under lastbilstransporten, vilket förbättrar fyllnadsgraden och minskar CO2-utsläppen.

Dolly Max-systemet klickar också alla boxar när det kommer till hållbarhet: Vagnen är tillverkad av återvunnet material, antingen delvis eller helt och hållet, allt utifrån kundens önskemål. Loadhog erbjuder också kunderna ett bytessystem: när deras produkter blivit utslitna tas de tillbaka och kan slipas om och återskapas till en ny, återanvändbar lösning.

www.loadhog.com

Tel: +44 (0) 114 2800 800